X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об исправлении ошибок в налоговой накладной

ГУ ГФС - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков в письме от 11.02.2016 г. № 2968/10/28-10-06-11напоминает, что в случае допущения ошибки в реквизитах налоговой накладной налогоплательщик на дату выявления ошибки имеет право составить расчет корректировки к такой налоговой накладной, в которой все правильно заполненные реквизиты повторяются, а реквизит, в котором допущена ошибка, заполняется без ошибок.

Расчет корректировки к налоговой накладной может быть составлен в случаях, определенных НКУ, а именно: если после поставки товаров/услуг осуществляется любое изменение суммы компенсации их стоимости, включая следующий за поставкой пересмотр цен, пересчет в случаях возврата товаров/услуг лицу, которое их предоставило, или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров/услуг или в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, в том числе не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг (кроме даты составления налоговой накладной и ее порядкового номера).

Регистрация таких расчетов корректировок к налоговым накладным в ЕРНН получателем товаров (услуг) осуществляется в установленном законодательством порядке.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 11.02.2016 р. № 2968/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист ... щодо розрахунку коригування до помилково (безпідставно) виписаної накладної або з невірною датою та в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Тобто, у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок.

Помилка, допущена в номері чи даті податкової накладної, не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування (п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 957)).

Згідно з п. 5 Порядку № 957 облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість у довільних формі та порядку. Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.

Дата оформлення податкової накладної відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ має збігатися з датою виникнення податкових зобов'язань із ПДВ, які виникають за принципом "першої події":

а) або на дату зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) або на дату відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 розділу II ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Таким чином, розрахунок коригування до податкової накладної може бути складений у випадках, визначених Кодексом, а саме: якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг або у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг (крім дати складання податкової накладної та її порядкового номера). Реєстрація в Єдиному реєстрі таких розрахунків коригувань до податкових накладних отримувачем товарів (послуг) здійснюється в загальновстановленому законодавством порядку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter