X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
17.09.2015

Стоимость улучшения арендованных основных средств для целей расчета налоговой амортизации

ГФС в письме от 04.08.2015 г. № 16335/6/99-99-19-02-02-15 сообщает, что стоимость улучшения арендованных основных средств для целей расчета налоговой амортизации зачисляется как новый объект 9 группы "Прочие основные средства" с минимально допустимым сроком полезного использования 12 лет.

Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 04.08.2015 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15


Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2015 р. (далі – Кодекс), об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Розрахунок амортизації основних засобів для визначення об'єкта оподаткування здійснюється у порядку, встановленому п. 138.3 ст. 138 Кодексу (далі – податкова амортизація).

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Водночас Кодексом не передбачено особливостей податкового обліку витрат орендаря на поліпшення орендованих основних засобів.

Облік основних засобів в бухгалтерському обліку банків визначається Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, яка затверджена постановою Національного банку України від 20.12.2005 р. № 480 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 р. за № 40/11914 (далі – Інструкція).

Порядок обліку операцій з поліпшення орендованих основних засобів в бухгалтерському обліку банків визначається відповідно до п. 3.8 глави 3 розділу VIII Інструкції. Так, витрати лізингоодержувача на поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Таким чином, вартість поліпшення орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об'єкт 9-ї групи "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter