X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
07.04.2016

О налоговой скидке у предпринимателя

ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 15.03.2016 г. № 2030/Ш/26-15-13-02-14 на основании норм НКУ, формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и инструкции по ее заполнению приходит к следующему выводу.

Физическим лицом - предпринимателем налоговая скидка отражается в годовой отчетной декларации, которая представляется в сроки, определенные п.п. 49.18.5 НКУ (40 календарных дней), а ее сумма уменьшает общую сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, в состав которых входит и налог на доходы физических лиц от осуществления физическим лицом - предпринимателем хозяйственной деятельности.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 15.03.2016 р. № 2030/Ш/26-15-13-02-14

Пунктом 16.1 статті 16 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Так, фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Кодексу (тобто, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (пункт 177.11 статті 177 Кодексу).

У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку – фізичних осіб (пункт 177.6 статті 177 Кодексу).

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом (пункт 57.1 статті 57 Кодексу).

Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, яка отримала протягом звітного (податкового) періоду доходи, інші ніж від провадження підприємницької діяльності, повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, отримані від податкових агентів, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року та сплачувати податок у строки, визначені пунктом 57.1 статті 57 Кодексу.

Крім того, відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 Кодексу), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Слід зазначити, що право платника на податкову знижку визначено статтею 166 Кодексу, відповідно до якої податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті. При цьому, загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Кодексу.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається фізичною особою по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Разом з цим, форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859.

Так, враховуючи норми Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, сума податку на доходи фізичних осіб від провадження господарської діяльності розраховується в графі 6 рядка 10.7 Декларації та включається до складу загальної суми податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку (графа 6 рядка 10 Декларації). Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб переноситься до рядка 18 Декларації.

Зауважимо, що розрахунок податкової знижки за наслідками звітного податкового року, право на яку визначене статтею 166 розділу IV Кодексу, здійснюється в розділі III Декларації відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу, а сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку відображається в рядку 17 Декларації та враховується в рядку 19 Декларації.

Остаточне визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб здійснюється відповідно до розділу IV Декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, відображається в рядку 23.1 Декларації, який, в свою чергу, розраховується як позитивне значення різниці рядків з 18 до 22 Декларації включно. У разі ж, якщо різниця вказаних рядків є від'ємною, така сума без знака "-" відображається в рядку 23.2 Декларації.

Звертаємо увагу також на те, що подання фізичною особою – підприємцем двох звітних Декларацій за один податковий (звітний) період чинним податковим законодавством та Інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи не передбачено.

Таким чином, враховуючи норми Кодексу, форму Декларації та інструкцію щодо її заповнення, фізичною особою – підприємцем податкова знижка відображається в річній звітній Декларації, що подається у строки, визначені підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Кодексу, а її сума зменшує загальну суму податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, до складу яких входить і податок на доходи фізичних осіб від провадження фізичною особою – підприємцем господарської діяльності.

Заступник начальника В. Варгіч

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter