X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве на бюджетное возмещение

В письме от 15.02.2016 г. № 3154/6/99-99-19-03-02-15 ГФС напоминает, что с отчетного налогового периода январь 2016 года право налогоплательщика на бюджетное возмещение не зависит от срока его регистрации плательщиком НДС и объемов осуществляемых им налогооблагаемых операций.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 15.02.2016 р. № 3154/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку застосування норм податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні операцій з експорту готової продукції новоствореним підприємством та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 200.4 статті 200 ПКУ при від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Пункт 200.5 статті 200 ПКУ, яким обмежувалось право платників на отримання бюджетного відшкодування, якщо вони були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування, або мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування, виключений відповідно до пункту 45 Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

Таким чином, починаючи зі звітного податкового періоду – січень 2016 року, право платника на бюджетне відшкодування не залежить від терміну його реєстрації платником ПДВ та його обсягів оподатковуваних операцій.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter