X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке опубликования учредительных документов юридического лица

В письме от 26.02.2016 г. № 6362/1225-0-26-16/19.3 Минюст разъясняет, что ст. 25 Закона Украины от 15.05.2003 г. № 755-IV "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" предусмотрено формирование и опубликование выписки, результатов предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации и учредительных документов юридического лица на портале электронных сервисов.

Однако до внедрения программного обеспечения ЕГР, созданного в соответствии с законом, а также функционирование портала электронных сервисов юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований опубликование учредительных документов юридического лица осуществляется на веб-сайте Минюста.

На сегодняшний день реализована возможность бесплатного доступа через официальный веб-сайт Минюста к результатам предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации, в том числе к выписке и учредительным документам юридического лица, путем их поиска по коду доступа, просмотра, копирования и распечатки.

Для этого при создании бесплатного запроса сведений из ЕГР на официальном веб-сайте Минюста по ссылке: usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ заявителю следует выбрать вкладку "Результат предоставления административных услуг" и ввести уникальный код, размещенный в правом верхнем углу описи документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия.

Кроме того, все описи документов, выданные после 1 января 2016 года, содержат уникальный код, который дает возможность доступа к результатам предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации, в том числе к учредительным документам юридического лица.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства юстиції України від 26.02.2016 р. № 6362/1225-0-26-16/19.3

Міністерство юстиції України розглянуло лист від 22.01.2016 № 53-0005/5667 щодо оприлюднення на веб-сайті Міністерства юстиції України установчих документів юридичної особи та повідомляє.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (далі – Закон) визначено, що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Статтею 25 Закону передбачено формування та оприлюднення виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи на порталі електронних сервісів.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 14/28144, до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), створеного відповідно до Закону, а також функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань оприлюднення установчих документів юридичної особи здійснюється на веб-сайті Міністерства юстиції України.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону реалізовано можливість безоплатного доступу через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до виписки та установчих документів юридичної особи, шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування.

Для цього при створенні безкоштовного запиту відомостей у ЄДР на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ заявнику слід обрати вкладку "Результат надання адміністративних послуг" та ввести унікальний код, розміщений у правому верхньому куті опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (далі – опис документів).

Крім того, всі описи документів, видані після 01.01.2016, містять унікальний код, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра з питань державної реєстрації П. Мороз

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter