X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.04.2016

Как учитывать в форме № 1ДФ коэффициент для определения базы обложения НДФЛ при выплате доходов в неденежном виде

Коэффициент, применяемый для определения базы обложения налогом на доходы при выплате доходов в любой неденежной форме, предусмотрен п. 164.5 НКУ.

В случае начисления налогоплательщику доходов в неденежной форме, суммы начисленного дохода в графах 3а "Сумма начисленного дохода" и 3 "Сумма выплаченного дохода" налогового расчета по форме № 1ДФ отражаются с учетом этого коэффициента.

Для ставки налога 18 % в 2016 году применяется коэффициент 1,21951 (письмо ГФС от 04.04.2016 г. № 7309/6/99-95-42-02-16).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 04.04.2016 р. № 7309/6/99-95-42-02-16

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо відображення у графах 3а та 3 податкового розрахунку ф. 1ДФ сум доходів, до яких застосовується коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме з урахуванням коефіцієнта чи без нього, і повідомляє таке.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 3.2 розділу III Порядку у графі 3а "Сума нарахованого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (п. 3.3 розділу III Порядку).

Згідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До наведеної формули застосовується діюча у 2016 році ставка податку 18 відсотків (для ставки податку 18 відсотків – коефіцієнт 1,21951).

Враховуючи, що коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування, тому у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми нарахованого доходу у графах 3а "Сума нарахованого доходу" та 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнта.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter