X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

В случае аренды склада для хранения горюче-смазочных материалов, плательщиком экологического налога является арендатор

Объектом и базой обложения экологическим налогом являются, в частности, объемы и виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками (веб-портал ГФС).

В случае аренды склада для хранения горюче-смазочных материалов, плательщиком экологического налога за осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения является арендатор, при осуществлении деятельности которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения.

Таким образом, именно у арендатора возникает обязанность представления налоговой декларации экологического налога, в частности, за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения по месту размещения стационарных источников.

Указанная норма предусмотрена пп. 242.1.1 ст. 242 НКУ и разъяснена письмом ГФСУ от 19.02.2016 г. № 3724/6/99-99-15-04-01-15.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.02.2016 р. № 3724/6/99-99-15-04-01-15

Державна фіскальна служба України на запит щодо екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (оренда складу для зберігання паливно-мастильних матеріалів) повідомляє.

Платниками екологічного податку є, у тому числі, суб'єкти господарювання, під час провадження діяльності яких на території України здійснюються, зокрема, й викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (пп. 240.1.1 п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання (част. п'ята та шоста ст. 11 Закону України 16 жовтня 1992 року № 2707-XII "Про охорону атмосферного повітря"), де стаціонарне джерело забруднення – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює, у тому числі, викиди забруднюючих речовин в атмосферу (пп. 14.1.230 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Платники екологічного податку подають декларації з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі й користувач орендованого складу для зберігання паливно-мастильних матеріалів – за місцем розміщення стаціонарних джерел (п. 250.2 ст. 250 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter