X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О получении копии расчетного документа

Как сообщает в письме от 21.12.2015 г. № 7399/9/15-32-22-06-07 ГУ ГФС в Одесской области, требования к субъектам хозяйствования о восстановлении расчетных документов, которые были утеряны потребителем (покупателем), Законом о РРО не предусмотрены.

Вместе с тем можно подтвердить информацию об осуществленной расчетной операции при пересмотре контрольной ленты соответствующего РРО.

В связи с этим ГУ ГФС в Одесской области считает, что покупателю необходимо обратиться с соответствующим обращением к субъекту хозяйствования.

Отметим, что согласно п. 44.5 ст. 44 НКУ в случае утери, повреждения или досрочного уничтожения документов налогоплательщик обязан в пятидневный срок со дня обнаружения данного факта в письменном виде уведомить об этом налоговый орган по месту учета в порядке, установленном НКУ для представления налоговой отчетности. При этом налогоплательщик обязан восстановить утерянные документы в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем поступления уведомления в налоговый (таможенный) орган.

Если до окончания проверки налогоплательщик не представляет в налоговый орган документы (независимо от причин такого непредставления, кроме случаев выемки документов или другого изъятия правоохранительными органами), которые подтверждают показатели, отраженные в налоговой отчетности, считается, что такие документы отсутствовали у данного налогоплательщика в момент составления соответствующей отчетности (п. 44.6 ст. 44 НКУ).

Таким образом, указанными нормами НКУ установлено требование именно о восстановлении первичных документов, в противном случае у субъекта хозяйствования отсутствует право на отражение в учете операций, не подтвержденных документально. Хотя, как следует из комментируемого письма, подтвердить расчетную операцию можно ответом продавца о факте ее осуществления.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС в Одеській області від 21.12.2015 р. № 7399/9/15-32-22-06-07

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуто запит, щодо питання чи повинні суб'єкти господарювання на вимогу споживача, у разі втрати, відновляти розрахунковий або інший документ, який засвідчує інформацію стосовно дати продажу, найменування та ціни товару і повідомляє наступне.

Основним нормативно-правовим актом, що визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, є Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265). Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Відповідно до статті 3 Закону № 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані, зокрема:

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

- видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

- друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.

Вимоги до суб'єктів господарювання щодо відновлення розрахункових документів, які були втрачені споживачем (покупцем) даним Законом не передбачені.

Разом з цим, повідомляємо, що можливо підтвердити інформацію проведеної розрахункової операції при перегляді контрольної стрічки відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Згідно зі ст. 2 Закону № 265 встановлено, що контрольна стрічка – копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі.

Враховуючи вищенаведене ГУ ДФС в Одеській області вважає за необхідне звернутися покупцеві з відповідним зверненням до суб'єкта господарювання.

Заступник начальника Д. Хадусенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter