X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об учете убытка от боя посуды

В письме от 18.03.2016 г. № 5986/6/99-99-19-02-01-15е ГФС отмечает, что НКУ не предусмотрена корректировка финансового результата на сумму убытка, полученного в результате боя продукции при ее перевозке. Такие операции отражаются в учете согласно правилам бухгалтерского учета.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 18.03.2016 р. № 5986/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, розглянула лист щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік суми збитку, отриманого в результаті бою продукції при її перевезенні, та повідомляє.

Починаючи з 01.01.2015, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат до оподаткування, передбачені Кодексом, відображені у додатку РІ "Різниці" до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, зареєстрований у Мін'юсті 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – декларація).

У Кодексі та додатку РІ до декларації не передбачено коригування фінансового результату на суму збитку, отриманого в результаті бою продукції при її перевезенні.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Водночас регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter