X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
19.04.2016

Временный коэффициент рентабельности для горнодобывающих предприятий, который применяется для исчисления налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

ГФС в письме от 29.03.2016 г. № 10529/7/99-99-15-04-01-17 доводит до сведения и использования в работе письмо Госгеонедр от 21.03.2016 г. № 171/07 о временном коэффициенте рентабельности для горнодобывающих предприятий, который применяется для исчисления налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых по расчетной стоимости единицы добытого полезного ископаемого в 2016 году.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної служби геології та надр України Державної комісії України по запасах корисних копалин від 21.03.2016 р. № 171/07

На лист Державної фіскальної служби України  щодо визначення тимчасового (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнта (гірничодобувного) підприємства (Крмпе) для застосування платниками при обчисленні податкових зобов'язань у 2016 році на ділянках надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин з належним визначенням цього коефіцієнта ще невиконана, повідомляємо наступне.

Пунктом 27 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 432 (далі – Класифікація), встановлено, що Умовно балансові та позабалансові запаси, що залучаються до розробки, переводяться до балансових". Відповідно, запаси корисних копалин, що розробляються на ділянках надр, де геолого-економічна оцінка ще не виконана, мають розглядатись як балансові рентабельно видобувні запаси.

Згідно з Класифікацією балансові запаси корисних копалин ділянки надр – це такі запаси, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) є достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр.

Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) здійснила оцінку усереднених величин коефіцієнта рентабельності гірничодобувних підприємств за матеріалами геолого-економічних оцінок балансових запасів корисних копалин ділянок надр, виконаних в економічних умовах чинних у 2015 році. Облікова ставка Національного банку України (далі – НБУ) змінювалась протягом 2015 року від 14 до 30 % (усереднена за часом – 25 %).

Згідно з геолого-економічними оцінками запасів корисних копалин, виконаних у 2015 році, усереднені коефіцієнти рентабельності гірничих підприємств з видобутку корисних копалин склали: для нафти і газу – 0,47; для всіх інших гірничодобувних підприємств, за виключенням нафтогазових, – 0,25. Усереднений коефіцієнт рентабельності нафтогазовидобувних підприємств у 2015 році відрізняється від розрахованого на 2015 рік, у зв'язку зі змінами цін, рентних та інших обов'язкових платежів, що відбувались. Усереднений коефіцієнт рентабельності для інших гірничодобувних підприємств, за виключенням нафтогазових, – практично не відрізняється від розрахованого на 2015 рік.

На поточний час облікова ставка НБУ (22 %) є близькою до усередненої за 2015 рік (25 %). Тому визначені усереднені коефіцієнти рентабельності гірничодобувних підприємств за 2015 рік можуть бути обґрунтовано застосовані в 2016 році для ділянок надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин та належне визначення коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підприємства (Крмпе) ще не виконані.

З огляду на викладене, відповідно до Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин (затверджене наказом ДКЗ від 07.12.2005 № 300, зареєстроване Мін'юстом України за № 65/11939), а також Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахування запасів родовищ нафти і газу (затверджене наказом ДКЗ від 27.11.2006 № 316, зареєстроване Мін'юстом України за № 1383/13257), ДКЗ рекомендує встановити такі тимчасові (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнти рентабельності для застосування платниками під час обчислення податкових зобов'язань в 2016 році:

  • для нафтогазодобувних підприємств – 0,47;
  • для всіх інших гірничодобувних підприємств – 0,25.

Голова ДКЗ Г. Рудько

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter