X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об уплате авансового взноса на прибыль при выплате дивидендов отдельными налогоплательщиками

Эмитент корпоративных прав, который принимает решение о выплате дивидендов своим акционерам (владельцам), начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль.

В письме от 15.02.2016 г. № 288/10/02-32-15-02 ГУ ГФС в Винницкой области напоминает, что авансовый взнос рассчитывается исходя из суммы превышения дивидендов, которые подлежат выплате, над значением объекта налогообложения за соответствующий налоговый (отчетный) год, по результатам которого выплачиваются дивиденды, денежное обязательство относительно которого погашено. В случае наличия непогашенного денежного обязательства авансовый взнос рассчитывается из всей суммы дивидендов, которые подлежат выплате. Авансовый взнос исчисляется по ставке, установленной п. 136.1 ст. 136 НКУ (в 2016 году - 18 %). Сумма дивидендов, подлежащая выплате, не уменьшается на сумму авансового взноса

Юридическое лицо - плательщик единого налога обязано при выплате дивидендов (за исключением выплаты дивидендов физическим лицам) начислить и внести в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль по правилам, установленным п. 57.11 ст. 57 НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Вінницькій області від 15.02.2016 р. № 288/10/02-32-15-02

Головне управління ДФС у Вінницькій області розглянуло звернення щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, в межах компетенції повідомляє.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (ст. 1 ПКУ). Зокрема в даному Кодексі передбачений порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів (ст. 57.11 ПКУ).

Ст. 57.11.1 ПКУ передбачено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу.

Проте абз. 8 ст. 57.11.2 чітко зазначає, що якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку.

Ст. 57.11.2 ПКУ зазначає, що крім випадків, передбачених підпунктом 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Таким чином, юридична особа – платник єдиного податку зобов'язана при виплаті дивідендів (за винятком виплати дивідендів фізичним особам) нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток за правилами, встановленими п. 57.11 ст. 57 ПКУ. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області Р. Осмоловський

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter