X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об осуществлении налогоплательщиком операций предоставления услуг по гарантийному ремонту товаров

В данном письме от 15.03.2016 г. № 5580/6/99-99-19-03-02-15ГФС разъясняет, что получение плательщиком товара для осуществления гарантийного ремонта и соответственно дальнейший его возврат (передача) владельцу (потребителю) после проведения такого гарантийного ремонта не относятся к операциям поставки товаров. То есть в данном случае налоговые обязательства не начисляются. Сами услуги по проведению гарантийного ремонта товаров являются объектом обложения НДС

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 15.03.2016 р. № 5580/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у разі здійснення платником податку операцій з надання послуг із проведення гарантійного ремонту товарів (сантехніки), вартість якого оплачується виробником таких товарів, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до підпунктів "а", "б" і "в" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 ПКУ розташоване на митній території Україні та ввезення товарів на митну територію України.

При цьому згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 506 (далі – Порядок № 506).

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, наведено у додатку 1 до Порядку № 506. Зокрема, до таких товарів відноситься продукція виробничо-технічного призначення, яка може бути використана у побуті.

Згідно з пунктом 16 Порядку № 506 у разі виявлення недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного терміну споживач має право в установленому порядку за своїм вибором вимагати від продавця або виробника, зокрема, безоплатного усунення недоліків.

Пунктом 26 Порядку № 506 визначено, що гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт, пов'язаних з усуненням недоліків товару для забезпечення використання його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни чи ремонту комплектуючого виробу або окремої складової частини, а також виконання регулювальних робіт відповідно до вимог нормативних документів.

Таким чином, при отриманні платником податку товару для здійснення гарантійного ремонту та відповідно подальшого повернення (передачі) його власнику (споживачу) після проведення такого гарантійного ремонту не відбувається операції з постачання товарів.

Враховуючи викладене, при здійсненні платником податку операції з повернення (передачі) власнику (споживачу) товару після проведення гарантійного ремонту об'єкта оподаткування ПДВ не виникає, а отже, обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ у такого платника за вказаною операцією відсутній.

При цьому операції платника податку з надання послуг із проведення гарантійного ремонту товарів є об'єктом оподаткування ПДВ. База оподаткування таких операцій визначається виходячи із вартості таких послуг, які оплачуються виробником товарів, щодо яких проводився гарантійний ремонт.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter