X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке получения разрешительных документов на строительство

В письме от 17.03.2016 г. № 40-701-12/2082 Госархстройинспекция напоминает, что ст. 26 Закона Украины от 17.02.2011 г. № 3038-VI "О регулировании градостроительной деятельности" установлен порядок, в соответствии с которым осуществляются проектирование и строительство объектов владельцами или пользователями земельных участков. В частности, проектирование и строительство объектов осуществляются в следующем порядке:

  • получение заказчиком или проектировщиком исходных данных;
  • разработка проектной документации и проведение в случаях, предусмотренных ст. 31 указанного закона, ее экспертизы;
  • утверждение проектной документации;
  • выполнение подготовительных и строительных работ;
  • прием в эксплуатацию завершенных строительством объектов;
  • регистрация права собственности на объект градостроительства.

Учитывая указанное, до регистрации декларации о начале строительных работ заказчик должен получить исходные данные, основными составляющими которых являются градостроительные условия и ограничения, технические условия, задания на проектирование, разработать и утвердить проектную документацию.

При этом градостроительные условия и ограничения предоставляются соответствующими специально уполномоченными органами градостроения и архитектуры бесплатно.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 17.03.2016 р. № 40-701-12/2082

Статтею 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено, що суб'єкти містобудування зобов'язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проектування і будівництва об'єктів.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог цього Закону.

Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

Також статтею 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено порядок, відповідно до якого здійснюються проектування та будівництво об'єктів власниками або користувачами земельних ділянок. Зокрема, проектування та будівництво об'єктів здійснюються у такому порядку:

1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;

2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи;

3) затвердження проектної документації;

4) виконання підготовчих та будівельних робіт;

5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

6) реєстрація права власності на об'єкт містобудування.

Враховуючи вказане, до реєстрації декларації про початок будівельних робіт замовник повинен отримати вихідні дані, основними складовими яких є містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування, розробити та затвердити проектну документацію.

Слід звернути увагу, що містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.

Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України В. Філончук

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter