X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
25.04.2016

О составлении расчета корректировки операций, которые еще не внесены в Справочник налоговых льгот в связи с введением новой льготы

Как указывается в письме ГУ ГФС в г. Киеве от 12.04.2016 г. № 8684/10/26-15-12-01-18, в случае составления расчета корректировки с целью исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, в расчете корректировки указываются исправленные данные.

В случае корректировки операций, которые не внесены в Справочник налоговых льгот (в связи с введением новой льготы) по состоянию на дату составления налоговой накладной в графе 12 проставляется условный код "99999999", а в отведенном поле указываются соответствующие пункты (подпункты), статьи, подразделы, разделы НКУ и/или международного договора (соглашения), которыми предусмотрено освобождение от налогообложения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 12.04.2016 р. № 8684/10/26-15-12-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист ... щодо коригування податкової накладної і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Форма податкової накладної, форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та порядок їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307).

Згідно із п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.

У разі коригування операцій, які не внесені до Довідників податкових пільг (у зв'язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 12 проставляється умовний код "99999999", а у відведеному полі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування.

Таким чином, у розрахунку коригування зазначаються виправлені пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування.

Слід зазначити, що ст. 36 ПКУ встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter