X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке вступления в силу решения хозяйственного суда

Информационным письмом Высшего хозяйственного суда Украины от 14.03.2016 г. № 01-06/494/16 внесены изменения в информационное письмо ВХСУ от 11.04.2005 г. № 01-8/344 в части разъяснения относительно вступления решения хозяйственного суда в силу, если апелляционная жалоба подана после установленного законом срока на апелляционное обжалование.

Порядок вступления в силу решения хозяйственного суда определен ст. 85 ХПК. Если апелляционная жалоба на судебное решение не подана в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 93 ХПК, соответствующее решение вступает в законную силу.

Однако если на решение суда первой инстанции, вступившее в законную силу с окончанием установленного ч. 1 ст. 93 ХПК срока, подана апелляционная жалоба и суд апелляционной инстанции возобновил этот срок и принял жалобу к производству, то такое решение местного хозяйственного суда до завершения апелляционного рассмотрения не считается вступившим в законную силу.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до інформаційного листа ВГСУ від 11.04.2005 № 01-8/344 "Про деякі питання практики застосування норм ГПК України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2004 році"

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.03.2016 р. № 01-06/494/16

У зв'язку із змінами, що сталися у законодавстві, та з метою забезпечення правильного і однакового застосування господарськими судами норм процесуального права Вищий господарський суд України вважає за необхідне внести зміни до інформаційного листа Вищого господарського суду України від 11.04.2005 № 01-8/344 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2004 році", виклавши пункт 15 у новій редакції:

"15. Чи вважається рішення господарського суду таким, що набрало законної сили, якщо апеляційну скаргу подано після встановленого законом строку на апеляційне оскарження?

Порядок набрання рішенням господарського суду законної сили визначається приписами статті 85 ГПК.

Якщо апеляційну скаргу на судове рішення не подано у строк, передбачений частиною першою статті 93 ГПК, відповідне рішення набирає законної сили.

У разі коли на рішення суду першої інстанції, яке набрало законної сили із закінченням встановленого частиною першою статті 93 ГПК строку, подано апеляційну скаргу, і суд апеляційної інстанції відновив цей строк та прийняв скаргу до провадження, то таке рішення місцевого господарського суду до завершення апеляційного розгляду не вважається таким, що набрало законної сили".

Голова Вищого господарського суду України Б. Львов

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter