X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отрицательном значении бывшего плательщика ФСН

В письме от 12.03.2016 г. № 5376/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъясняет, что если субъект хозяйствования до 1 января 2015 года имел статус плательщика ФСН, то отрицательного значения объекта налогообложения налога на прибыль до указанной даты не могло возникнуть и разница, предусмотренная п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 НКУ, таким субъектом в 2015 году не применяется.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 12.03.2016 р. № 5376/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування збитків минулих податкових періодів при визначенні фінансового результату до оподаткування за 2015 рік та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до положень пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Виходячи з викладеного, якщо суб'єкт господарювання до 01.01.2015 мав статус платника фіксованого сільськогосподарського податку, то від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток не могло виникнути до цієї дати і різниця, передбачена пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу, таким суб'єктом у 2015 році не застосовується.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter