X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Физическое лицо - налоговый агент уплачивает НДФЛ и военный сбор при выплатах другому физическому лицу по месту своей регистрации

Физическое лицо - предприниматель при выплате физическому лицу арендной платы перечисляет (уплачивает) налог на доходы физических лиц и военный сбор по месту своей регистрации в органе ГФС (письмо ГУ ГФС в г. Киеве от 22.04.2016 г. № 3133/М/26-15-13-02-15).

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 22.04.2016 р. № 3133/М/26-15-13-02-15

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів регулюються ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі (ст. 170.1.1 ПКУ).

Відповідно до ст. 170.1.2 ПКУ податковим агентом платника податку – орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

Такі доходи, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (ст. 170.1.4 ПКУ).

Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений р. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючому органу та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та р. IV ПКУ.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету визначений ст. 168 ПКУ.

Одночасно, згідно з підпунктом 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розд. XX ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

Згідно з ст. 64 Бюджетного кодексу України ПДФО, який сплачується податковим агентом – фізичною особою, зараховується до відповідного бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у органах доходів і зборів.

Відповідно до пп. "а" пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 ПКУ фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету, у разі коли така фізична особа є податковим агентом, – за місцем реєстрації у контролюючих органах.

Таким чином, фізична особа – приватний підприємець при виплаті фізичній особі орендної плати перераховує (сплачує) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за місцем своєї реєстрації у контролюючих органах.

Заступник начальника В. Варгіч

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter