X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О применении ставки НДС 7 % при ввозе на таможенную территорию Украины медицинских изделий, подлежащих маркировке

В целях обложения НДС применение ставки 7 % непосредственно зависит от того, включено импортируемое медицинское изделие в Перечень медицинских изделий, утвержденный постановлением КМУ от 03.09.2014 г. № 410, или нет (п.п. 193.1 "в" п. 193.1 ст. 193 НКУ).

Подлежат обложению по ставке 7 % только медицинские изделия, классифицируемые по соответствующим кодам товарных позиций согласно УКТ ВЭД и включенные в вышеуказанный перечень. Импортированные медицинские изделия, не включенные в этот перечень, облагаются НДС по ставке 20 % (см. также письмо ГФС от 03.02.2016 г. № 2214/6/99-99-19-03-02-15). При этом в письме от 12.02.2016 г. № 3035/6/99-99-19-03-02-15 ГФС уточняла, что если медицинские изделия включены в перечень с требованием о наличии соответствующей маркировки, но такая маркировка отсутствует, они также облагаются НДС по ставке 20 %.

В письме от 04.02.2016 г. № 1762/5/99-99-25-01-01-16 ГФС наконец-то решила разобраться с вопросом маркировки медицинских изделий и отправила запрос в Минздрав, который, в свою очередь, письмом от 12.03.2016 г. № 18.02-04/813/6062 указал, что введение в обращение и/или эксплуатацию медицинских изделий разрешается только в случае, если они полностью соответствуют требованиям Технического регламента относительно медицинских изделий, утвержденного постановлением КМУ от 02.10.2013 г. № 753.

Действие этого регламента не распространяется на медицинские изделия, которые прошли государственную регистрацию, внесены в Госреестр и разрешены для применения на территории Украины, введены в обращение и/или эксплуатацию без прохождения процедур оценки соответствия и маркировки национальным знаком соответствия:

  • до 1 июля в 2016 года - для медицинских изделий, срок действия свидетельства о государственной регистрации которых не ограничен или заканчивается после 1 июля 2016 года;
  • до окончания срока действия свидетельства о государственной регистрации - для медицинских изделий, срок действия свидетельства о государственной регистрации которых заканчивается до 1 июля 2016 года.

Такие медицинские изделия разрешены для реализации и применения на территории Украины до окончания срока их пригодности без прохождения процедур оценки соответствия и маркировки национальным знаком соответствия.

Это разъяснение Минздрава направлено на места для руководства в работе налоговых органов письмом ГФС от 25.03.2016 г. № 10153/7/99-99-25-01-01-17.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Державної фіскальної служби України від 04.02.2016 р. № 1762/5/99-99-25-01-01-16

Відповідно до підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України операції з ввезення на митну територію України медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, оподатковуються податком на додану вартість за ставкою на рівні 7 відсотків.

Відповідний перелік медичних виробів із зазначенням найменувань та кодів таких виробів згідно із УКТЗЕД, операції з ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 410 (далі – Перелік).

Окремі позиції у Переліку наведені з приміткою "* Медичні вироби повинні мати відповідне маркування".

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753, встановлює вимоги до маркування медичних виробів національним знаком відповідності.

У зв'язку з цим з метою правомірного застосування при ввезенні 7 відсотків податку на додану вартість до медичних виробів, наведених у Переліку з приміткою, просимо надати роз'яснення щодо маркування, яке повинно бути нанесене на такі медичні вироби.

Просимо у найкоротший термін висловити позицію з порушеного питання.

Голова Р. Насіров

Лист Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2016 р. № 18.02-04/813/6062

Міністерство охорони здоров'я України на лист Державної фіскальної служби України від 04.02.2016 № 1762/5/99-99-25-01-01-16 в межах компетенції повідомляє.

Вимоги до медичних виробів, в тому числі до маркування, умови введення їх в обіг та/або експлуатацію встановлені в Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 (далі – Технічний регламент).

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Технічного регламенту введення в обіг та/або в експлуатацію медичних виробів дозволяється тільки в разі, коли вони повністю відповідають вимогам цього Технічного регламенту, за умови належного постачання, встановлення, технічного обслуговування та застосування їх за призначенням.

Водночас згідно з пунктом 21 вищезазначеної постанови дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту не поширюється на медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України і введення в обіг та/або експлуатацію без проходження процедур оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності:

  • до 1 липня 2016 р. – для медичних виробів, строк дії свідоцтва про державну реєстрацію яких необмежений чи закінчується після 1 липня 2016 р.;
  • до закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію – для медичних виробів, строк дії свідоцтва про державну реєстрацію який закінчується до 1 липня 2016 року.

Такі медичні вироби дозволяються для реалізації і застосування на території України до закінчення строку їх придатності без проходження процедур оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

Заступник Міністра В. Шафранський

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter