X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О включении в налоговый кредит суммы НДС, уплаченной таможне при ввозе в Украину ранее экспортированного товара (возврате товара) в режиме импорта

В письме от 15.03.2016 г. № 5568/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет, что при ввозе на таможенную территорию Украины ранее экспортированных товаров в таможенном режиме импорта (возврат экспортного товара нерезидентом) налогоплательщик включает сумму НДС, уплаченную во время растаможивания таких товаров, в состав налогового кредита на основании должным образом оформленной таможенной декларации, то есть в общем порядке импортирования товаров. Если ввоз таких товаров осуществляется с целью дальнейшего использования налогоплательщиком в операциях, не подлежащих обложению НДС, применяются нормы п. 198.5 ст. 198 НКУ относительно необходимости начисления налоговых обязательств исходя из базы налогообложения, определенной в соответствии с п. 189.1 ст. 189 НКУ.

Дополнительно отметим, что при возврате ранее экспортированных товаров нерезидентом может быть использован не только режим импорта, но и реимпорта. См. также тему Учет операции по возврату экспортного товара в таможенном режиме реимпорта (бесплатно ознакомиться с этим материалом можно, зарегистрировавшись в онлайн версии электронного журнала).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 15.03.2016 р. № 5568/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку формування платником ПДВ податкового кредиту у разі ввезення раніше експортованих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту за умови подальшого їх використання в оподатковуваних операціях у межах своєї господарської діяльності та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (пункт 198.3 статті 198 ПКУ).

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, за якими не здійснюється нарахування ПДВ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ, підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ та пунктом 197.11 статті 197 ПКУ).

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).

Отже, платник податків при ввезенні на митну територію України раніше експортованих товарів у митному режимі імпорту включає суму ПДВ, сплачену під час розмитнення таких товарів, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації.

При цьому у випадку, якщо придбання (ввезення) товарів/послуг здійснюється з метою подальшого використання платником таких товарів/послуг в операціях, що не підлягають оподаткуванню ПДВ, застосовуються норми пункту 198.5 статті 198 ПКУ стосовно зобов'язання платника податку нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter