X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О включении в базу обложения НДС стоимости транспортно-экспедиционных услуг при ввозе товаров на таможенную территорию Украины

В письме от 15.03.2016 г. № 5591/6/99-99-19-03-02-15 ГФС напоминает особенности включения в базу обложения НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Украины стоимости транспортно-экспедиционных услуг.

Так, если экспедитор оказывает услуги на всей протяженности маршрута (как на территории Украины, так и за ее пределами), то затраты на транспортно-экспедиторские услуги могут быть распределены экспедитором до границы и после. Это должно быть документально подтверждено и аргументировано соответствующими исчислениями. В этом случае стоимость перевозки по территории Украины не будет включена в таможенную стоимость товара для целей взимания НДС.

В противном случае (без осуществления экспедитором распределения) вся сумма расходов на транспортно-экспедиторские услуги включается в таможенную стоимость товара в полном объеме (то есть с учетом перевозки по Украине).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 15.03.2016 р. № 5591/6/99-99-19-03-02-15

Згідно з частиною десятою статті 58 Митного кодексу України (далі – МКУ) при визначенні митної вартості товарів до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема, витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України та витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України.

Відповідно до частини одинадцятої статті 58 МКУ, витрати на транспортування товару після ввезення не включаються до митної вартості товарів за умови виділення їх з ціни, що була фактично сплачена за оцінювані товари, що документально підтверджені та які піддаються обчисленню.

Згідно з пунктом 4 статті 306 Господарського кодексу України транспортна експедиція є допоміжним видом діяльності, пов'язаним з перевезенням вантажу.

Законом України від 1 липня 2004 року № 1955-IV "Про транспортно-експедиторську діяльність" визначено, що транспортно-експедиторська діяльність – це підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 № 65 (далі – Методичні рекомендації), собівартість перевезень (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємств, безпосередньо пов'язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт і послуг, що забезпечують перевезення.

У підпункті 8 пункту 29 Методичних рекомендацій зазначено, що до собівартості перевезень включаються також витрати, пов'язані з реалізацією перевезень (робіт, послуг), зокрема, оплата послуг транспортно-експедиторських, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду).

Враховуючи, що експедитор надає послуги на всій протяжності маршруту, витрати на транспортно-експедиційні послуги можуть бути розподілені до кордону та після безпосередньо експедитором, документально підтверджуватись і піддаватись обчисленню.

Оскільки експедитором не розподілені витрати на транспортно-експедиційні послуги, понесені до та після перетину митного кордону України, зазначені витрати повинні включатись у повному обсязі до митної вартості оцінюваних товарів.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter