X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О заполнении отдельных строк налоговой накладной и порядке формирования налогового кредита

В данном письме от 23.03.2016 г. № 3038/З/99-99-19-03-02-15< ГФС разъясняет, что все графы налоговой накладной, которые имеют стоимостные показатели, заполняются в гривнях с копейками, в частности, цена поставки единицы товара/услуги без учета НДС в гривнях с копейками, если иное не предусмотрено действующим законодательством. То есть в налоговой накладной может быть указана цена только в гривнях с копейками (два знака после запятой). Налоговая накладная, в которой этот показатель содержит пять знаков после запятой, если для этого товара такое действующим законодательством не установлено иное, считается заполненной с нарушением установленного порядка.

В то же время ГФС указывает, что согласно п. 201.10 ст. 201 НКУ налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных в п. 201.1 ст. 201 НКУ (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не препятствуют идентификации осуществленной операции, ее содержания (товара/услуги, которые поставляются), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для включения покупателем сумм налога в состав налогового кредита.

Данное разъяснение относится к Порядку заполнения налоговой накладной, утвержденному приказом Минфина от 22.09.2014 г. № 957. Однако оно актуально и для новой формы налоговой накладной. К сожалению, в письме отсутствует окончательный вывод контролирующего органа. На наш взгляд, по такой налоговой накладной можно формировать налоговый кредит без исправления ее с помощью расчета корректировки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 23.03.2016 р. № 3038/З/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку заповнення графи 7 податкової накладної, та повідомляє.

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються в окремих рядках податкової накладної, визначено пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Це:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата виписування податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства – платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 Кодексу встановлено, що податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Форма податкової накладної затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (далі – Порядок № 957).

Згідно з пунктом 3 Порядку № 957 усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Пунктом 15 Порядку № 957 передбачено, що до розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, зокрема до графи 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість. Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Таким чином, у графі 7 податкової накладної може бути вказана лише ціна у гривнях з копійками (два знаки після коми), якщо інше не передбачено чинним законодавством. Тому податкова накладна, у якій у графі 7 зазначено суму, яка містить п'ять знаків після коми, і для цього товару таке чинним законодавством не встановлено, є такою, що заповнена з порушенням пунктів 3 та 15 Порядку № 957.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter