X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О нормах выдачи работникам моющих средств

В письмах Минэкономразвития от 27.11.2015 г. № 3412-08/39759-07 и Минздрава от 08.12.2015 г. № 05.01-10-Д-1/3637-15/38639 сообщается, что нормы выдачи мыла и моющих средств работникам предприятий по-прежнему регулируются действующими на настоящий момент:

  • постановлением Народного комиссариата труда СССР от 20.09.23 г. № 80 "Список категорий рабочих и служащих, которым должно выдаваться спецмыло на дом (в количестве 1 ф. в месяц) сверх мыла, находящегося в предприятиях при умывальниках (ст. 141 Кодекса законов о труде)";
  • Инструкцией по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий, утвержденной приказом Минздрава СССР от 31.12.66 г. № 658-66.

Поэтому в коллективном договоре нормы выдачи мыла должны указываться в соответствии с упомянутым законодательством.

Однако в коллективном договоре может быть предусмотрено, что работодатель может выдавать работнику определенные средства индивидуальной защиты сверх установленных норм, если фактические условия труда этого работника требуют их применения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.11.2015 р. № 3412-08/39759-07

... Статтею 165 Кодексу законів про працю України визначено, що на роботах, зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби.

Частинами 2 – 4 ст. 8 Закону України "Про охорону праці" (далі – Закон) визначено, що роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов'язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" визначено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

На даний час Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств, затверджена Головним санітарно-епідеміологічним управлінням МОЗ СРСР від 31.12.66 р. № 658-66, та постанова Народного комісаріату праці СРСР від 20.09.23 р. № 80 "Список категорій робітників і службовців, яким повинно видаватися спецмило додому (у кількості 400 грамів на місяць) понад мило, що знаходиться на підприємствах при умивальниках (ст. 141 Кодексу законів про працю)" є чинними.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423, Міністерство соціальної політики України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю.

Згідно з пп. 12 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267, Міністерство охорони здоров'я України відповідно до покладених на нього завдань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення затверджує, зокрема, державні санітарні норми і правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти; санітарні правила та норми у сфері охорони праці.

Отже, стосовно розроблення нових норм щодо видачі роботодавцем мийних і знешкоджувальних засобів працівнику Заявнику необхідно звернутися до Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України М. Нефьодов

Лист Міністерства охорони здоров'я України від 08.12.2015 р. № 05.01-10-Д-1/3637-15/38639

...Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств, затверджена Головним санітарно-епідеміологічним управлінням МОЗ СРСР від 31.12.66 р. № 658-66, та постанова Комісаріату праці СРСР від 20.09.23 р. № 80 "Список категорій робітників і службовців, яким повинно видаватися спецмило додому (у кількості 400 грамів на місяць) понад мило, що знаходиться на підприємствах при умивальниках (ст. 141 Кодексу законів про працю)" є чинними.

Одночасно інформуємо, що питання розробки норм видачі мийних та знешкоджувальних засобів для забезпечення ними працівників було розглянуто Міністерством у 2011 році та подано до Кабінету Міністрів України відповідний проект акта, проте рішення щодо його затвердження не прийнято.

Також зазначаємо, що колективний договір повинен укладатись згідно з визначеними законодавством вимогами.

Заступник Міністра В. Шафранський

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter