X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об обязательном приеме в эксплуатацию завершенного строительством объекта

В письме от 09.03.2016 г. № 40-701-16/1618 Госархстройинспекция напоминает, что согласно ст. 39 Закона Украины от 17.02.2011 г. № 3038-VI "О регулировании градостроительной деятельности" датой приема в эксплуатацию завершенного строительством объекта является дата регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации или выдачи сертификата.

Эксплуатация завершенных строительством объектов, не принятых (если такой прием предусмотрен законодательством) в эксплуатацию, запрещается.

Учитывая указанное, началом эксплуатации объекта строительства является момент ввода такого объекта в эксплуатацию.

При этом эксплуатацией является использование объекта строительства по его назначению.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 09.03.2016 р. № 40-701-16/1618

Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію, забороняється.

Враховуючи зазначене, початком експлуатації об'єкта будівництва є момент введення такого об'єкта в експлуатацію.

Крім цього, експлуатацією є використання об'єкта будівництва за його призначенням.

Водночас повідомляємо, що наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.01.2014 № 2 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 160/24937) затверджено Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків.

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Перший заступник Голови В. Філончук

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter