X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
10.05.2016

О начислении амортизации основных средств, не эксплуатируемых предприятием

В письме ГФС от 12.03.2016 г. № 5389/6/99-99-19-02-02-15 рассматривается порядок расчета амортизации основных средств, которые находятся на капитальном ремонте или консервации.

Согласно НКУ термин "непроизводственные основные средства" означает основные средства, которые не используются в хозяйственной деятельности плательщика налога.

ГФС разъясняет, что для целей налогообложения амортизация основных средств начисляется в случае их эксплуатации при осуществлении хозяйственной деятельности налогоплательщика, а поскольку основные средства, которые находятся на капитальном ремонте или на консервации, подпадают под определение "непроизводственные основные средства", амортизация таких основных средств в налоговом учете не начисляется.

Кроме того, отметим, что это одно из немногочисленных писем относительно толкования термина "непроизводственные основные средства". Следуя логике письма, все объекты основных средств, которые в данный момент не ремонтируются или не законсервированы, а их перевод на консервацию или ремонт оформляется приказом по предприятию, находятся в эксплуатации и подлежат амортизации.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо розрахунку амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу у редакції, що діє з 1 січня 2015 року, амортизація – це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Підпунктом 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу передбачено, що розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, пп. 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.2 ст. 138 Кодексу витрати на придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

Отже, оскільки основні засоби, які знаходяться на капітальному ремонті чи на консервації, підпадають під визначення "невиробничі основні засоби" згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу, амортизація таких основних засобів у податковому обліку відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу не нараховується.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter