X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Индикативные цены возвращаются? На этот раз на импорт.

Налоговые органы будут использовать в системе управления рисками единые ориентировочные показатели таможенной стоимости товаров во время таможенного оформления товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта (выпуска для свободного обращения). Для этого ГФС поручено:

определить перечень товаров в разрезе товарных подкатегорий согласно УКТ ВЭД и стран происхождения и их средневзвешенную таможенную стоимость, рассчитанную за последние 6 месяцев, кроме товаров военного назначения, двойного использования и товаров, реализуемых в порядке биржевой торговли; сформировать на основании указанного перечня ориентировочные показатели таможенной стоимости товаров.

В дальнейшем эти показатели ежемесячно будут пересматриваться (постановление КМУ от 16.09.2015 г. № 724).

Текст документа

Про використання у системі управління ризиками орієнтовних показників митної вартості товарів

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 724

З метою забезпечення рівних умов провадження зовнішньоекономічної діяльності та єдиного підходу до контролю правильності визначення митної вартості товарів на митній території України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Запровадити використання органами доходів і зборів у системі управління ризиками єдиних орієнтовних показників митної вартості товарів під час митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу) (далі – орієнтовні показники митної вартості товарів).

2. Державній фіскальній службі:

1) у дводенний строк:

  • визначити перелік товарів у розрізі товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД і країн походження та їх середньозважену митну вартість, розраховану за останні шість місяців, крім товарів військового призначення, подвійного використання та товарів, які реалізуються у порядку біржової торгівлі;
  • сформувати в установленому порядку на підставі зазначеного переліку орієнтовні показники митної вартості товарів;

2) забезпечити використання орієнтовних показників митної вартості товарів;

3) щомісяця до 10 числа:

  • здійснювати перегляд та коригування орієнтовних показників митної вартості товарів;
  • подавати Міністерству фінансів узагальнену інформацію про результати використання орієнтовних показників митної вартості товарів.

3. Міністерству фінансів здійснювати моніторинг дотримання єдиного підходу до контролю правильності визначення митної вартості товарів на підставі орієнтовних показників їх митної вартості.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter