X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
24.09.2015

Об уплате авансовых взносов

ГФС в письме от 26.08.2015 г. № 31613/7/99-99-20-03-01-17 сообщает, что в связи с исключением кодов, предусмотренных для учета поступлений авансовых взносов по налогу на прибыль, налоговым органам потребуется время на реализацию этих изменений в информационной системе службы.

При этом Государственной казначейской службой Украины счета для зачисления в государственный и местные бюджеты поступлений авансовых взносов по налогу на прибыль не будут закрываться до 1 октября 2015 года.

Перечисление сумм авансовых взносов по налогу на прибыль со сроком уплаты в августе 2015 года должно осуществляться плательщиками на действующие бюджетные счета по кодам бюджетной классификации, предусмотренным для учета авансовых взносов.

Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 26.08.2015 р. № 31613/7/99-99-20-03-01-17

У зв'язку із внесенням змін до бюджетної класифікації наказом Міністерства фінансів України від 20.07.2015 № 651 "Про затвердження змін до бюджетної класифікації" у частині виключення кодів, передбачених для обліку надходжень авансових внесків з податку на прибуток, Державна фіскальна служба України повідомляє таке.

Перехід органами ДФС на адміністрування податку на прибуток без використання кодів бюджетної класифікації, передбачених для обліку авансових внесків з податку на прибуток, потребує часу на реалізацію цих змін в інформаційній системі служби.

Звертаємо увагу, що Державною казначейською службою України рахунки для зарахування до державного та місцевих бюджетів надходжень авансових внесків з податку на прибуток не будуть закриватися до 01.10.2015.

Враховуючи викладене, перерахування сум авансових внесків з податку на прибуток з терміном сплати у серпні 2015 року повинно здійснюватися платниками на діючі бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку авансових внесків.

Зобов'язуємо організувати проведення роз'яснювальної роботи з платниками щодо порядку сплати авансових внесків з податку на прибуток у серпні 2015 року.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter