X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Компенсация уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество не облагаются НДС

ГФС в пписьме от 04.05.2016 г. № 10019/6/99-95-42-01-15 разъясняет, что получение компенсации за понесенные расходы по уплате земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не может расцениваться для целей налогообложения НДС как операция по поставке услуг.

Таким образом, средства, поступившие в виде компенсации по оплате земельного налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не включаются в базу налогообложения и не облагаются НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 04.05.2016 р. № 10019/6/99-95-42-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) компенсації понесених витрат зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і повідомляє таке.

Пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Водночас згідно з підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

Враховуючи вказані положення Кодексу, отримання компенсації за понесені витрати зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не може розцінюватись як операція з постачання послуг для цілей оподаткування ПДВ.

Таким чином, кошти, які надійшли у вигляді компенсації з оплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не включаються до бази оподаткування та не оподатковуються ПДВ.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter