X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О плате за землю при почасовой аренде помещений

В письме от 14.04.2016 г. № 8930/10/26-15-12-04-18 ГФС в г. Киеве в очередной раз разъясняет, что ставки земельного налога за площади, которые предоставляются в аренду на неполный рабочий день (несколько часов в неделю или день), нормами действующего законодательства не предусмотрены.

Таким образом, субъекты хозяйствования, которые предоставляют в аренду земельные участки, отдельные здания (сооружения) или их части, помещения на неполный рабочий день, исчисляют земельный налог на общих основаниях (также см. комментарий к письму ГФС от 17.02.2016 г. № 3576/10/26-15-11-03-18).

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 14.04.2016 р. № 8930/10/26-15-12-04-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо плати за землю та в межах своїх повноважень повідомляє.

Основним законодавчим актом, що регулює земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (далі – Земельний кодекс), а справляння плати за землю здійснюється відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс).

Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Згідно із ст. 269 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Статтею 270 Податкового кодексу визначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Згідно із ст. 271 Податкового кодексу базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнтів індексації.

Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з 01.01.2015 року внесено зміни, зокрема, в частині плати за землю.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу плата за землю належить до місцевих податків та зборів та є складовою частиною податку на нерухоме майно (ст. 265 Податкового кодексу).

Згідно з п. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Пунктом 12.3 ст. 12 Податкового кодексу визначено, що міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Також, органи місцевого самоврядування встановлюють ставки місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом (пп. 12.4.1 п. 12.4 ст. 12 Податкового кодексу).

Київською міською радою прийнято рішення від 28.01.2015 № 58/923 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві та акцизного податку", яким затверджено Положення про плату за землю в м. Києві (далі – Положення). З врахуванням підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу, Положення про плату за землю застосовується з 01.01.2016 року.

Пунктом 5.1 розділу 5 Положення визначено ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної форми власності, коло яких визначено статтею 92 Земельного кодексу України, встановлюється в розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 – 5.6 цього Положення.

Згідно з п. 5.2 розділу 5 Положення ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється в розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 5.3 – 5.6 цього Положення.

Відповідно до п. 5.6 розділу 5 Положення плата за користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Статтею 796 Цивільного кодексу від 16.01.2013 № 435-IV одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.

Відповідно до ст. 797 Цивільного кодексу плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.

Згідно з п. 287.7 ст. 287 Податкового кодексу у разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Відповідно до п. 284.3 ст. 284 Податкового кодексу якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини іншим суб'єктам господарювання, податок за такі земельні ділянки та за земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Враховуючи вищезазначене, Положенням визначено ставки земельного податку в залежності від категорії користувачів земельними ділянками та майнових прав на земельні ділянки (власність, постійне користування, тощо).

Поряд з цим, нормами чинного законодавства не передбачено особливостей нарахування земельного податку за площі, що надаються в оренду на неповний робочий день (кілька годин на тиждень або день).

Таким чином, суб'єкти господарювання, які надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі (споруди) або їх частини, приміщення на неповний робочий день, обчислюють земельний податок на загальних підставах.

Крім цього, згідно із ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Заступник начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter