X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве на налоговый кредит

В письме от 13.04.2016 г. № 8195/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет, что налоговая накладная, содержащая ошибки в обязательных реквизитах (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемый товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для включения покупателем сумм налога в налоговый кредит. Суммы НДС по такой налоговой накладной могут быть включены в состав налогового кредита в течение 365 календарных дней с даты ее составления при условии ее регистрации в ЕРНН.

Кроме этого, ГФС сообщает, что налогоплательщик с целью исправления в налоговой накладной допущенных ошибок, в частности в обязательных реквизитах, не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, имеет право составить расчет корректировки и зарегистрировать его в ЕРНН. Расчеты корректировки к таким налоговым накладным, составленные с целью исправления ошибок в налоговых накладных, не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, в налоговой отчетности по НДС не отражаются.

Если ошибка в налоговой накладной допущена в поле "Дата возникновения налогового обязательства (поставки (оплаты 2))", покупатель имеет право увеличить налоговый кредит на основании такой налоговой накладной в декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором зарегистрирован расчет корректировки, но не позднее чем через 365 дней с даты его составления.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 13.04.2016 р. № 8195/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку виправлення у податковій накладній помилок, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Суми ПДВ, зазначені у такій податковій накладній, можуть бути включені до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати її складання за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Щодо виправлення помилок, допущених у податкових накладних, повідомляємо, що пунктом 192.1 статті 192 Кодексу визначено, що для виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, складається розрахунок коригування до податкової накладної, в якій допущені такі помилки.

Таким чином, платник податку з метою виправлення у податковій накладній допущених помилок, зокрема в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що містить помилки в обов'язкових реквізитах, та зареєструвати його в ЄРПН.

Розрахунки коригування до податкових накладних, складені з метою виправлення помилок у податкових накладних, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у податковій звітності з ПДВ не відображаються.

Водночас з урахуванням того, що помилка у податковій накладній допущена у полі "Дата виникнення податкового зобов'язання (постачання (оплати2))", яке визначає період виникнення зобов'язань, покупець має право збільшити податковий кредит на підставі такої податкової накладної у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому розрахунок коригування, складений з метою виправлення помилки у такій податковій накладній, зареєстрований в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 днів з дати його складення.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter