X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
28.09.2015

О выплате зарплаты из наличной выручки

НБУ в письме от 18.05.2015 г. № 53-01006/33525 напомнил, что предприятия (предприниматели) имеют право выплачивать заработную плату работникам из наличной выручки, поступившей в кассу, но при условии соблюдения требований Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением НБУ от 15.12.2004 г. № 637:

  • предприятия (предприниматели) должны осуществлять учет операций с наличными денежными средствами в соответствующих книгах учета;
  • все наличные денежные средства, поступающие в кассу, должны быть своевременно и полностью оприходованы;
  • для предприятий, осуществляющих операции с наличными денежными средствами в национальной валюте, должны быть установлены лимит кассы и сроки сдачи наличной выручки (наличных денежных средств). Банкам и предпринимателям лимит кассы и сроки сдачи наличной выручки (наличных денег) не устанавливаются.
Текст документа

Лист Національного банку України
від 18.05.2015 р. № 53-01006/33525

Розглянувши лист  щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства з готівкової виручки, повідомляємо.

Правові та організаційні засади оплати праці працівників регулюються Законом України "Про оплату праці" (далі – Закон).

Виплата заробітної плати відповідно до статті 24 Закону здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Вимоги до організації готівкових розрахунків підприємствами (підприємцями) встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 2.2 глави 2 Положення підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

Згідно із пунктами 2.6, 2.7 глави 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, відповідно до пункту 2.9 глави 2 Положення використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами).

Враховуючи зазначене вище, підприємства (підприємці) мають право виплачувати заробітну плату працівникам з готівкової виручки, яка надійшла до каси, з дотриманням вимог Положення.

Стосовно змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, внесених постановою Національного банку України від 18.08.2014 р. № 499 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" (далі – Постанова № 499), повідомляємо, що Постанова № 499 прийнята з метою відокремлення та неоподатковування доходів клієнта у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів на поточному рахунку, на який зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога або інші передбачені законом соціальні виплати, і її вимоги не стосуються питання виплати заробітної плати готівкою.

Директор Департаменту
платіжних систем Н. Лапко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter