X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об определении наименования товара

Как сообщает ГФС в письме от 11.04.2016 г. № 7965/6/99-99-19-03-02-15, в случае необходимости определения наименования товаров при оформлении документов (в том числе налоговых накладных), связанных с поставкой товаров, налогоплательщик может получить заключение от ТПП Украины (ее региональных отделений) или научно-исследовательского института судебных экспертиз.

При этом если налогоплательщиком осуществляются операции экспорта или импорта товаров, то такие товары подлежат таможенному оформлению и классифицируются таможенными органами ГФС путем определения кодов и наименования в соответствии с классификационными группированиями, указанными в УКТ ВЭД.

Решения таможенных органов ГФС о классификации товаров для таможенных целей являются обязательными. Заключения других органов, учреждений и организаций относительно определения кодов товаров согласно УКТ ВЭД при таможенном оформлении носят исключительно информационный или справочный характер.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 11.04.2016 р. № 7965/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо правильності визначення найменування товарів при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) під час здійснення платником податку операції з постачання таких товарів та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Згідно з пунктом 1 статті 11 Закону України від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР "Про торгово-промислові палати в Україні" (далі – Закон № 671) торгово-промислові палати мають право, зокрема:

  • проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість;
  • засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

При цьому методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов'язковими для застосування на усій території України (пункт 2 статті 11 Закону № 671).

Крім того, відповідно до Закону України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII "Про судову експертизу" (далі – Закон № 4038) державні спеціалізовані установи (науково-дослідні інститути судових експертиз), визначені у статті 7 Закону № 4038, на замовлення заявника можуть проводити експертні дослідження і обстеження, у тому числі товарознавчу експертизу.

Порядок проведення такої експертизи та документи, що підтверджують результати її проведення, визначено в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.11.98 за № 705/3145.

Враховуючи викладене, у разі необхідності визначення найменування товарів при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) під час здійснення платником податку операції з постачання товарів, такий платник має можливість отримати висновок від Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.

При цьому у разі, якщо платником податку здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту та/або операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, то, враховуючи статтю 69 Митного кодексу України, такі товари підлягають митному оформленню та класифікуються митними органами ДФС шляхом визначення кодів та найменування відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Рішення митних органів ДФС щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими. Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при митному оформленні мають виключно інформаційний або довідковий характер.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter