X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О корректировке налогового кредита

Расчет корректировки, составленный поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, которая выдана их получателю - плательщику НДС, подлежит регистрации в ЕРНН:

  • поставщиком (продавцом) товаров/услуг, если предусматривается увеличение суммы компенсации их стоимости в пользу такого поставщика или если корректировка количественных и стоимостных показателей в итоге не изменяет сумму компенсации;
  • получателем (покупателем) товаров/услуг, если предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику или возврат поставщиком полученной от покупателя предоплаты, для чего поставщик направляет составленный расчет корректировки получателю. При этом поставщик товаров/услуг имеет право уменьшить сумму налоговых обязательств по такому расчету корректировки после его регистрации в ЕРНН получателем.

Как сообщает ГФС в письме от 08.04.2016 г. № 7920/6/99-99-19-03-02-15, если после поставки товаров/услуг покупатель утрачивает статус плательщика НДС, то он теряет право на корректировку налогового кредита, сформированного в период его регистрации плательщиком НДС, а поэтому основания для составления расчета корректировки на такого покупателя отсутствуют.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 08.04.2016 р. № 7920/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, якщо на дату повернення передплати покупець таких товарів втрачає статус платника податку на додану вартість, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику або повернення постачальником отриманої від покупця передплати, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

Таким чином, якщо після здійснення операції з постачання товарів/послуг покупець таких товарів/послуг втрачає статус платника податку на додану вартість, така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником податку, а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter