X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Решение суда о признании права собственности на самовольно построенный объект не освобождает от проведения процедур согласно Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов

Госархстройинспекция в письме от 19.04.2016 р. № 40-701-(802-8)/3764 разъясняет, что в случае признания права собственности на самовольно построенный объект по решению суда он принимается в эксплуатацию в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденным постановлением КМУ от 13.04.2011 г. № 461 при условии возможности его надежной и безопасной эксплуатации по результатам проведения технического обследования такого объекта.

Объекты, относящиеся к I-III категории сложности, и объекты, строительство которых осуществлялось на основании строительного паспорта, принимаются в эксплуатацию путем регистрации органами государственного архитектурно-строительного контроля представленной заказчиком декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к IV и V категории сложности, осуществляется на основании акта готовности объекта к эксплуатации путем выдачи органами государственного архитектурно-строительного контроля сертификата.

Техническое обследование включает следующие этапы:

  • предварительное (визуальное) обследование объекта, в том числе осмотр и фотографирование объекта и его конструктивных элементов, выполнение обмеров, определение категории сложности объекта, анализ проектной и другой технической документации (при наличии);
  • детальное (инструментальное) обследование объекта, в том числе определение параметров и характеристик материалов, изделий и конструкций, с привлечением специалистов соответствующей специализации и аттестованных лабораторий (при необходимости).
Больше новостей
Текст документа

Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 19.04.2016 р. № 40-701-(802-8)/3764

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами) затверджено загальний Порядок (далі – Порядок), який визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі – об'єкти).

Відповідно до пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I – III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органами державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Слід також зазначити, що відповідно до пункту 10 Порядку, у випадку визнання права власності на самочинно збудований об'єкт за рішенням суду він приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком за умови можливості його надійної та безпечної експлуатації за результатами проведення технічного обстеження такого об'єкта.

Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою – підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі – виконавець).

Технічне обстеження включає такі етапи:

  • попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, у тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення категорії складності об'єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);
  • детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об'єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкта та складає звіт про проведення технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця і затверджується суб'єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб).

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правовими актами, що змінюють відповідні правовідносини.

Перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України В. Філончук

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter