X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Отчеты по розничной торговле алкогольным напитками и табачными изделиями представляются ежемесячно, в течение действия соответствующей лицензии

ГФС в письме от 05.05.2016 г. № 4626/К/99-99-12-01-01-14 обращает внимание, что отчеты № 1-РА и № 1-РТ представляются ежемесячно, в течение действия соответствующей лицензии, даже если не осуществлялось движение алкогольных напитков и на остатках не было такой продукции.

Объемы испорченных, уничтоженных, потерянных и т.п. товаров отражаются в колонке 7 "Примечания" Отчетов № 1-РА и № 1-РТ с указанием соответствующих объяснений.

Согласно аб. 18 ч. 2 ст. 17 Закона Украины от 19.12.95 г. № 481/95-ВР "О государственном регулировании производства и и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафов в размере 17 000 гривен в случае непредставления (несвоевременного представления, представления с недостоверными сведениями) отчета.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.05.2016 р. № 4626/К/99-99-12-01-01-14

Державна фіскальна служба України розглянула Ваші листи [...] стосовно подання та заповнення звітів, передбачених наказом Міністерством фінансів України від 11.02.2016 N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядок їх заповнення" (далі - наказ N 49), та повідомляє.

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спирту етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом сирцем виноградним, спиртом сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посиленням боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території України визначено Законом України (далі - Закон N 481).

Відповідно до Закону N 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідний вид діяльності, у тому числі на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Статтею 16 Закону N 481 встановлено, що суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Наказом N 49 форми звітів щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення, зокрема, суб'єкт господарювання, який отримав ліцензії на виробництво алкогольних виробів та на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту) необхідно подавати до органів ДФС за основним місцем обліку звіт із зазначенням операцій які були здійсненні за звітний місяць відповідно до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту N 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі" (далі - Звіт N 1-РТ) для видів продукції сигарети з фільтром, сигарети без фільтра, сигари - млн. штук, для інших тютюнових виробів - млн. штук або тонни та має формат даних до шести знаків включно після коми. Обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів тощо відображаються у колонці 7 "Примітки" Звітів N 1-РА та N 1-РТ з зазначенням відповідних пояснень.

Також звертаємо увагу, що Звіти N 1-РА та N 1-РТ подаються щомісячно, на протязі дії відповідної ліцензії, навіть якщо не здійснювався рух алкогольних напоїв та на залишках не було продукції.

Відповідно абзацу вісімнадцятого частини другої статті 17 Закону до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до орган виконавчої влади, уповноваженого кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 17000 гривень.

Перший заступник Голови С. В. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter