X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об обложении НДС поставок программной продукции с предоставлением лицензии

ГФС в письме от 10.05.2016 р. № 10330/6/99-99-15-03-02-15 информирует о том, что компонентами компьютерной программы является части программного обеспечения, которые могут быть частями (модулями), на основе или с помощью которых создается определенная программа, и/или действовать как самостоятельные компьютерные программы.

Это касается и операций по поставке программной продукции с предоставлением покупателю лицензии на использование, распространение и продажу (отчуждение) такой продукции любым третьим лицам.

Как сообщается, особенности налогообложения НДС операций по поставке программной продукции изложены в Обобщающей налоговой консультации, утвержденной приказом Миндоходов от 07.10.2013 № 536.

Напомним, что в соответствии с п. 261 подр. 2 разд. XX НКУ, до 1 января 2023 года освобождаются от обложения НДС операции по поставке программной продукции.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.05.2016 р. № 10330/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції з наданням покупцю ліцензії на використання, розповсюдження та продаж (відчуження) такої продукції будь-яким третім особам та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:

      результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

      криптографічні засоби захисту інформації.

Згідно із Законами України від 23 березня 2000 року № 1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", від 23 грудня 1993 року № 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

При цьому компонентами комп'ютерної програми є частини програмного забезпечення, які можуть бути частинами (модулями), на основі або за допомогою яких створюється певна програма, та/або діяти як самостійні комп'ютерні програми.

Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції визначені в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 № 536.

Разом з цим слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter