X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Если покупатель и плательщик - разные лица, налоговая накладная составляется на покупателя

В письме ГУ ГФС в Ровенской области от 26.04.2016 г. № 938/10/17-00-12-01-07 разъясняется следующее.

В том случае, когда согласно условиям договора выполнение обязанности по оплате за товары/услуги возложено на другое лицо, налоговая накладная составляется на покупателя (получателя) товаров/услуг, а не на лицо, совершившее фактическую оплату сделки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області від 26.04.2016 р. № 938/10/17-00-12-01-07

Головне управління ДФС у Рівненській області на звернення щодо уступки боргу та/або переведення боргу, та у відповідності до положень статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі – ПКУ) повідомляє наступне.

Відповідно до п. 201.1 ст. ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних і згідно з п. 201.10 ст. 201 ПКУ надати покупцю за його вимогою.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – покупця (отримувача) товарів/послуг (пп. "д" п. 201.1 ст. 201 ПКУ).

Враховуючи викладене, постачальник при здійсненні операції з надання послуг нараховує податкові зобов'язання з ПДВ, складає та реєструє в ЄРПН податкову накладну. Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для ТОВ "" для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.

Постачальник ТОВ "" при здійсненні операції по виконанню робіт та наданню послуг нараховує податкові зобов'язання з ПДВ, складає та реєструє в ЄРПН податкову накладну. Така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для боржника для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.

Отже незалежно від того, що згідно з умовами договору виконання обов'язку щодо оплати за товари/послуги покладено на іншу особу, податкова накладна складається на покупця (отримувача) товарів/послуг.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter