X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
03.06.2016

О проведении инвентаризации по требованию органа ГФС

ГФС в письме от 13.04.2016 г. № 8191/6/99-99-19-03-02-15 напоминает, что органы ГФС в соответствии с п.п. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 НКУ имеют право требовать от налогоплательщиков при проверке проведение инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, в том числе снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денежных средств. При этом за отказ от проведения инвентаризации органы ГФС могут применить административный арест активов.

Инвентаризация по требованию налогового органа проводится на основании должным образом оформленного документа. Инвентаризация в этих случаях должна начаться в срок и в объеме, указанных в таком документе, но не ранее дня его получения налогоплательщиком.

Требование о проведении инвентаризации оформляется органом ГФС отдельным документом в произвольной форме с указанием объемов и сроков проведения инвентаризации с соблюдением типовой инструкции по делопроизводству и направляется (вручается) налогоплательщику в порядке, определенном ст. 42 НКУ. Информация относительно инвентаризации приводится в описательной части акта проверки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 13.04.2016 р. № 8191/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист суб'єкта господарювання щодо порядку здійснення платником податків інвентаризації під час проведення контролюючими органами перевірок та повідомляє.

Відповідно до підпункту 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) контролюючі органи мають право вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації) від проведення такої інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 ПКУ.

Відповідно до пункту 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, інвентаризація на вимогу контролюючого органу, який відповідно до закону має право вимагати її проведення, проводиться на підставі належним чином оформленого документа. Інвентаризація у цих випадках має розпочатись у термін та в обсязі, зазначених у такому документі, але не раніше дня його отримання платником податків.

Що стосується оформлення вимоги контролюючого органу про здійснення інвентаризації платником податків під час проведення виїзної документальної перевірки, то ПКУ та нормативно-правовими актами, прийнятими з метою його реалізації, не передбачено вимог до оформлення та змісту такого документа.

Таким чином, вимога про проведення інвентаризації оформлюється окремим документом у довільній формі із зазначенням обсягів та строків проведення інвентаризації з дотриманням типової інструкції з діловодства та надсилається (вручається) платнику податків у порядку статті 42 ПКУ.

Також зазначаємо, що відповідно до пункту 4 розділу III Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727, в описовій частині акта (довідки) документальної перевірки відображається інформація про проведені платником податків під час здійснення перевірки інвентаризації його основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, а також інформація щодо інвентаризації документів, розрахунків (у разі її проведення).

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter