X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
03.06.2016

О приостановлении индексации арендной платы за аренду государственного и коммунального имущества в 2016 году

В письме от 11.04.2016 г. № 10-16-6583 ФГИУ обращает внимание на то, что ст. 9 Заключительных положений Закона Украины от 25.12.2015 г. № 928-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" на 2016 год приостановлено действие нормы ст. 10 Закона Украины от 10.04.1992 г. № 2269-XII "Об аренде государственного и коммунального имущества" в части индексации арендной платы. При этом указанная норма Закона № 928 является нормой прямого действия и не содержит исключений.

В связи с этим Фондом и его региональными отделениями как арендодателями государственного имущества приостановлена индексация арендной платы за пользование государственным имуществом в 2016 году. Начисленная арендная плата за декабрь 2015 года (с учетом индекса за декабрь 2015 года) будет применяться к договорам аренды государственного имущества, заключенным Фондом и его региональными отделениями, с января по декабрь 2016 года.

Например, как указано в комментируемом письме, размер арендной платы за ноябрь 2015 года составлял 1 000 грн. Размер арендной платы за декабрь 2015 года с учетом индекса инфляции - 1 007 грн. (индекс инфляции за декабрь 2015 года равен 1,007). Таким образом, размер арендной платы за пользование имуществом с января по декабрь 2016 года будет составлять 1 007 грн. (ежемесячно).

Больше новостей
Текст документа

Лист Фонду державного майна України від 11.04.2016 р. № 10-16-6583

На виконання звернення у Фонді державного майна України (далі – Фонд) опрацьовано лист  та в межах повноважень повідомляємо таке.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про Фонд державного майна України" Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, регулюються нормами Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Статтею 9 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" зупиняється на 2016 рік дія норми статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в частині індексації орендної плати. Зазначена норма Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" є нормою прямої дії і не містить виключень.

При цьому зауважуємо, що Фонд не уповноважений на надання роз'яснень норм чинного законодавства. Разом з тим з порушеного у листі питання інформуємо про таке.

У зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", з урахуванням доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.02.2016 р. № 2885/0/2-16 та з метою реалізації державної політики у сфері оренди державного майна, координації дій орендодавців державного майна і застосування єдиних підходів Фондом та його регіональними відділеннями як орендодавцями державного майна на виконання зазначеної норми призупинено індексацію орендної плати за користування державним майном у 2016 році. Нарахована орендна плата за грудень 2015 року (з урахуванням індексу за грудень 2015 року) буде застосовуватись до договорів оренди державного майна, укладених Фондом та його регіональними відділеннями, з січня по грудень 2016 року.

Наприклад, розмір орендної плати за листопад 2015 року становив 1000 гривень. Розмір орендної плати за грудень 2015, відкоригований на відповідний індекс інфляції (індекс інфляції за грудень 2015 року дорівнює 1,007), становить 1007 гривень. Таким чином, розмір орендної плати за користування майном з січня по грудень 2016 року становитиме 1007 гривень (щомісяця).

Про вказане Фонд повідомив уповноважені органи управління та орендодавців державного майна листом від 26.02.2016 р. № 10-16-3331, а також оприлюднив відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Фонду за адресою http://www.spfu.gov.ua/ua/news/Prizupineno-indeksaciu-orendnoi-plati-za-koristuvannya-derzhmajnom-u-2016-roci-729.html.

Перший заступник Голови Фонду Д. Парфененко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter