X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О корректировке финансового результата в отдельных случаях

Согласно  п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 НКУ финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на 30 % стоимости товаров, в том числе необоротных активов, работ и услуг (кроме указанных в п. 140.2 и п.п. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 НКУ, а также операций, признанных контролируемыми в соответствии со ст. 39 НКУ), приобретенных, в частности, у нерезидентов, которые зарегистрированы в государствах (на территориях), включенных в перечень КМУ.

В письме от 25.04.2016 г. № 9274/6/99-99-15-02-02-15 ГФС разъясняет, что плательщик налога на прибыль увеличивает финансовый результат до налогообложения на 30 % стоимости товаров, приобретенных у нерезидента, страна резиденции которого включена в перечень, независимо от того, является связанным лицом с резидентом такой нерезидент, или нет, если эти операции не подпадают под определение контролируемых.

Однако если налогоплательщик подтверждает, что расходы на приобретение таких товаров соответствуют  обычным ценам, которые определены  в соответствии с процедурой, установленной ст. 39 НКУ, но без представления отчета о контролируемых операциях, то корректировку финансового результата он не осуществляет.

Операции, связанные с процентными расходами по долговым обязательствам перед нерезидентом - связанным лицом, отражаются согласно специальным правилам, установленным п. 140.2 ст.  140 НКУ, и не подпадают под 30-процентное ограничение включения в расходы.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 25.04.2016 р. № 9274/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі застосування 30-відсоткового обмеження, якщо операція не є контрольованою, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, господарські операції визнаються контрольованими, якщо виконується, зокрема, така умова – обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, робіт, послуг.

Так, відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до ст. 39 Кодексу, або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

Тобто у випадках, коли операції з резидентами цих країн є контрольованими, застосовуються правила трансфертного ціноутворення, та у разі, якщо сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не здійснюється. Крім того, операції з нарахування процентів за борговими зобов'язаннями перед нерезидентом – пов'язаною особою, що не є контрольованими, підлягають регулюванню згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу, та коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не здійснюється.

Якщо придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, які у рамках одного періоду не досягають розмірів, необхідних для застосування до них правил трансфертного ціноутворення як до контрольованих операцій, право для незастосування вимог для збільшення фінансового результату виникає, якщо сума витрат по цих операціях підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без представлення звіту.

Враховуючи наведене, платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відс. вартості придбаних товарів у нерезидента, країна резиденції якого включена до затвердженого переліку (незалежно від того, є пов'язаною особою з резидентом такий нерезидент, чи ні), якщо ці операції не підпадають під визначення контрольованих.

Однак у разі, якщо платник податку підтверджує суму витрат на придбання таких товарів за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту, то таке коригування він не здійснює.

Операції, пов'язані з процентними витратами за борговими зобов'язаннями перед нерезидентом – пов'язаною особою, відображаються за спеціальними правилами, встановленими п. 140.2 ст. 140 Кодексу, і не підпадають під дію положень пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter