X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О выписке налоговой накладной филиалом

В данном письме ГФС от 27.04.2016 г. № 9524/6/99-95-42-01-15 разъясняется, что в случае, если головным предприятием не делегированы филиалу (структурному подразделению) права составления налоговых накладных, то при составлении налоговой накладной филиалом (структурным подразделением) или в случае поставки товаров/услуг филиалу (структурному подразделению) плательщика НДС в графах налоговой накладной "Продавец"/"Покупатель" указываются наименование и индивидуальный налоговый номер головного предприятия.

При поставке товаров/услуг филиалом (структурным подразделением) в налоговой накладной числовой номер такого филиала (структурного подразделения) не указывается.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 27.04.2016 р. № 9524/6/99-95-42-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо складання/отримання податкових накладних філією чи іншим структурним підрозділом, яким не делеговано право складання податкових накладних, і повідомляє таке.

Згідно з підпунктом "г" пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України у разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства – платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).

Відповідно до пункту 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

Отже, якщо головним підприємством не делеговано філії (структурному підрозділу) права складання податкових накладних, то при складанні податкової накладної філією (структурним підрозділом), або у разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника ПДВ у графах податкової накладної "Продавець"/"Покупець" зазначається найменування та індивідуальний податковий номер головного підприємства.

При цьому при постачанні товарів/послуг філією (структурним підрозділом) числовий номер такої філії (структурного підрозділу) не зазначається.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter