X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
07.06.2016

Об освобождении от обложения НДС отдельных видов работ

ГФС в письме от 11.04.2016 г. № 7966/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что согласно п.п. 197.1.22 п. 197.1 ст. 197 НКУ освобождаются от обложения НДС операции  оплаты стоимости фундаментальных исследований, научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ (далее  - исследовательские работы) лицом, непосредственно получающим такие средства со счета органа, который осуществляет казначейское обслуживание бюджетных средств.

То есть услуги по исследовательским работам, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ являются объектом обложения НДС, но согласно вышеуказанной норме освобождаются от налогообложения НДС. Для применения режима освобождения от обложения НДС оплата заказчиком стоимости исследовательских работ должна осуществляться за счет бюджетных средств, полученных непосредственно таким заказчиком со счета органа, который осуществляет казначейское обслуживание бюджетных средств.

Исполнитель исследовательских работ при их поставке заказчику не включает сумму НДС в стоимость таких работ. В договоре стоимость данных работ указывается без НДС.

Исполнитель научно-исследовательских работ при поставке таких работ заказчику составляет налоговую накладную, которая подлежит обязательной регистрации в ЕРНН. Кроме того, исполнитель согласно п. 198.5 ст. 198 НКУ признает налоговые обязательства по товарам (услугам, по которым начислен налоговый кредит), а такие товары (услуги) считаются использованными в освобожденных от налогообложения операциях.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 11.04.2016 р. № 7966/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподатковування ПДВ послуг з фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Отже, послуги з фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу є об'єктом оподаткування ПДВ та згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ.

Для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Кодексу такі роботи повинні відповідати вказаним у підпункті 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 ПКУ операціям; оплата замовником вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт повинна здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих безпосередньо таким замовником з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Виконавець фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, на які поширюється режим звільнення від оподаткування відповідно до підпункту 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, при їх постачанні замовнику не включає суму ПДВ до вартості таких робіт.

В договорі на постачання фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт ціна таких робіт має бути вказана без ПДВ.

Виконавець фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт при постачанні таких робіт замовнику складає податкову накладну, яка підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися, зокрема, в звільнених від оподаткування ПДВ операціях (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 та пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у зазначених вище операціях, податкові зобов'язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter