X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Обучение нерезидентов за пределами Украины НДС не облагается

Как разъясняет ГФС в письме от 05.05.2016 г. № 10098/6/99-99-15-03-02-15, если налогоплательщик осуществляет за пределами таможенной территории Украины операции поставки нерезиденту, зарегистрированному как субъект хозяйствования за пределами Украины, консультационных услуг (в том числе проведение тренингов для медицинских представителей и провизоров аптек), то такие операции не являются объектом обложения НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.05.2016 р. № 10098/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента – платника податку з постачання нерезиденту консультаційних послуг за межами митної території України та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку надає консультаційні послуги (у тому числі проведення тренінгів для медичних представників та провізорів аптек) нерезиденту за межами митної території України.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 ПКУ, зокрема консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та рекламних послуг, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання (пункт 186.3 статті 186 ПКУ).

Враховуючи викладене та у разі, якщо платник податку здійснює за межами митної території України операції з постачання нерезиденту, який зареєстрований як суб'єкт господарювання за межами митної території України, консультаційних послуг (у тому числі проведення тренінгів для медичних представників та провізорів аптек), то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter