X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О регистрации плательщиком НДС управителя имущества, осуществляющего деятельность по договору управления имуществом

Согласно п.п. 5 п. 180.1 ст. 180 НКУ плательщиком НДС является лицо - управитель имущества, которое осуществляет отдельный налоговый учет по НДС относительно хозяйственных операций, связанных с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом.

При этом данное требование не ставит определение лица как плательщика НДС в зависимость от объема осуществляемых им операций. Из этого следует, что управитель имущества, действующий по договору управления имуществом, должен быть плательщиком НДС независимо от осуществления им налогооблагаемых поставок.

Однако в письме от 26.04.2016 г. № 9394/6/99-99-15-03-02-15 ГФС указывает на то, что компания по управлению активами должна зарегистрироваться плательщиком НДС только в случае осуществления операций, которые являются объектом обложения НДС, и только если объем таких операций в течение последних 12 календарных месяцев совокупно превысил 1 000 000 грн. (без учета НДС).

То есть, по мнению главного налогового органа, лицо - управитель имущества, действующий по договору управления имуществом, подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС в общем порядке только при превышении установленного п. 181.1 ст. 181 НКУ объема поставок. В противном случае управитель имущества может не являться плательщиком НДС.

Порядок регистрации плательщиков НДС рассмотрен в теме Порядок регистрации плательщиков НДС (бесплатно ознакомиться с этим материалом можно, зарегистрировавшись в онлайн версии электронного журнала).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 26.04.2016 р. № 9394/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо необхідності реєстрації платником ПДВ компанії з управління активами, що управляє активами інститутів спільного інвестування та здійснює операції, які не є об'єктом оподаткування ПДВ і звільнені від оподаткування ПДВ, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 Кодексу для цілей оподаткування ПДВ платником податку є, зокрема, особа – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми вказаного підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Згідно з пунктом 181.1 статті 181 Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (пункт 182.1 статті 182 Кодексу).

Згідно із розділами V та XX Кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Отже, у розрахунку обсягу оподатковуваних операцій для визначення необхідності обов'язкової реєстрації особи платником ПДВ слід враховувати операції особи з постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставками 20, 7 та 0 відс., а також операції, що звільняються від оподаткування ПДВ. Операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, не беруть участь в обрахунку суми, при досягненні якої в особи виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ.

Враховуючи зазначене, якщо компанія з управління активами здійснює операції, що є об'єктом оподаткування ПДВ, та при здійсненні таких оподатковуваних операцій їх обсяг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищив 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), то така компанія з управління активами зобов'язана зареєструватися платником ПДВ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter