X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О корректировке НДС предприятием - правопреемником прекращенного предприятия

В письме от 11.04.2016 г. № 7964/6/99-99-19-03-02-15 ГФС, руководствуясь нормами НКУ, разъясняет, что при реорганизации налогоплательщика путем присоединения к другому налогоплательщику (правопреемнику) происходит аннулирование регистрации его как плательщика НДС. При этом у правопреемника отсутствуют основания для составления расчета корректировки к налоговой накладной, составленной реорганизованным налогоплательщиком, в том числе в случае изменения суммы компенсации стоимости поставленных товаров/услуг.

Отметим, что в процессе реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) юридическое лицо осуществляет передачу всего или части своего имущества, прав и обязанностей другим юридическим лицам - правопреемникам. В результате реорганизации имущественные права и обязанности предприятия в определенной части переходят к его правопреемнику, активы и пассивы баланса данного предприятия в такой же части присоединяются к активам и пассивам этого правопреемника и впоследствии учитываются правопреемником при определении объекта налогообложения. Дебиторская и кредиторская задолженности, числящиеся на балансе ликвидируемого предприятия, также переходят его правопреемнику.

Однако, по мнению ГФС, расчет корректировки в случае изменения суммы компенсации стоимости поставленных товаров/услуг правопреемник выписать не может. И только в виде исключения и лишь в случае, если после такой реорганизации происходит увеличение суммы компенсации стоимости поставленных налогоплательщиком товаров/услуг, налогоплательщик как правопреемник на дату такого увеличения составляет новую налоговую накладную на сумму такого увеличения.

Полагаем, что поскольку дебиторская и кредиторская задолженности, числящиеся на балансе ликвидируемого предприятия, переходят  правопреемнику, то в случае уменьшения суммы компенсации, поставленных ранее товаров (услуг) право на уменьшение (расчет корректировки) также следует признать за таким правопреемником.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 11.04.2016 р. № 7964/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку складання платником податку, якого було реорганізовано шляхом приєднання до іншого платника податку, розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до початку такої реорганізації та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства реорганізується шляхом приєднання до іншого платника податку.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації, правила визначення податкових зобов'язань, формування податкового кредиту та особливості їх коригування, а також порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи до відшкодування з бюджету, визначено розділом V ПКУ з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Для платника ПДВ, що реорганізується, ПКУ визначені особливості щодо процедури анулювання реєстрації його як платника ПДВ та визначення податкових зобов'язань з ПДВ.

Так, відповідно до пункту 183.17 статті 183 розділу V ПКУ особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному ПКУ, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Згідно з підпунктом "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V ПКУ.

Отже, платник ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника податку, підлягає анулюванню реєстрації як платника ПДВ. При цьому у такого платника ПДВ не відбувається нарахування ПДВ та коригування податкового кредиту.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 розділу V ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що при реорганізації платника податку, шляхом приєднання до іншого платника податку (правонаступник), відбувається анулювання реєстрації його як платника ПДВ, то у платника податку (правонаступник) відсутні підстави для складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної платником податку, у тому числі у випадку зміни суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг.

Водночас у випадку, якщо після такої реорганізації відбувається збільшення суми компенсації вартості поставлених платником податку товарів/послуг, то платник податку як правонаступник на дату такого збільшення складає нову податкову накладну на суму такого збільшення.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter