X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О применении упрощенной системы налогообложения

Подпунктом 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 НКУ определен исключительный перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которых приводит к прекращению пребывания плательщика на едином налоге. При этом для случая осуществления таких видов хозяйственной деятельности установлен однозначный срок отказа от упрощенной системы налогообложения - первое число месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом (п. 5 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 НКУ).

В письме от 06.05.2016 г. № 10233/6/99-99-12-02-03-15 ГФС сообщает, что целесообразно подавать заявление об изменении видов хозяйственной деятельности первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, аналогично положениям НКУ об отказе от упрощенной системы налогообложения.

На наш взгляд, лучше не ждать первого числа, а подать заявление заранее.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 06.05.2016 р. № 10233/6/99-99-12-02-03-15

Державна фіскальна служба України на запит Товариства щодо внесення змін до Реєстру платників єдиного податку (далі – Реєстр) в частині нового виду діяльності повідомляє.

ДФС здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника єдиного податку (далі – платник) шляхом внесення відповідних записів до Реєстру (п. 299.1 та 299.2 ст. 299 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)), які, зокрема, містять інформацію щодо декларованих платником видів господарської діяльності (пп. 7 п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Платник складає та подає у довільній формі заяву щодо зміни видів господарської діяльності (пп. 4 пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Кодексу). Разом з тим, Кодексом не встановлено конкретний строк подання такої заяви.

Необхідно зауважити, що пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу передбачено виключний перелік видів господарської діяльності, провадження яких призводить до припинення перебування платника на єдиному податку.

При цьому, для випадку провадження, зазначених у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, видів господарської діяльності встановлено однозначний строк відмови від спрощеної системи оподаткування – перше число місяця, наступного за податковим (звітним) періодом (п. 5 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

З огляду на викладене доцільно подавати заяву про зміну видів господарської діяльності першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, аналогічно до положень Кодексу про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter