X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О штрафных санкциях за несвоевременную уплату налога на прибыль

Пунктом 31 подраздела 10 раздела XX НКУ предусмотрено, что по результатам деятельности в 2015 году штрафные (финансовые) санкции к плательщикам налога на прибыль предприятий за нарушение порядка исчисления, правильности заполнения налоговых деклараций по налогу на прибыль предприятий и полноты его уплаты не применяются.

Как подчеркивает ГФС в письме от 12.05.2016 г. № 2799/10/20-40-12-03-14, указанной нормой не предусмотрено освобождение от штрафных (финансовых) санкций в случае неуплаты согласованных сумм денежного обязательства в течение сроков, определенных НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Харківській області від 12.05.2016 р. № 2799/10/20-40-12-03-14

Конституцією України визначено обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначених законом (стаття 67).

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи (стаття 58).

Податковий кодекс України (далі – Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 38 Кодексу передбачено, що виконанням податкового обов'язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму грошового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом. Така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою (п. 54.1 ст. 54 Кодексу).

Пунктом 126.1 статті 126 Кодексу передбачено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
  • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Пунктом 31 підрозд. 10 розд. XX Кодексу за наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються.

Вказаною нормою не передбачене звільнення від штрафних (фінансових) санкцій у разі несплати узгоджених сум грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом.

Заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Н. Свєтош

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter