X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налог на доходы с премий и сумм индексации зарплаты за прошлый год

ГФС в письме от 13.05.2016 г. № 10468/6/99-99-13-01-01-15 разъясняет, что налогообложение доходов в виде индексации заработной платы, премии производится в периоде (месяце), в котором происходит такое начисление (выплата).

Такие доходы не подпадают под действие нормы п.п. 169.4.2 НКУ, гласящей, что если налогоплательщик получает доходы в виде заработной платы за период ее сохранения согласно законодательству, в том числе за время отпуска или пребывания на больничном, то с целью определения предельной суммы дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы, и в других случаях их налогообложения, такие доходы (их часть) относятся к соответствующим налоговым периодам их начисления.

Так, в ситуации, рассмотренной в письме, НДФЛ с сумм индексации заработной платы за октябрь-ноябрь 2015 года начисляется вместе с доходами, которые проводятся в апреле 2016 года. Премии за ноябрь и декабрь 2015 года в соответствующем месяце их начисления с применением ставки налога 18 %.

Поскольку начисление доходов сумм индексации происходит в апреле 2016 года, то их отражение производится в расчете № 1ДФ во втором квартале 2016 года.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 13.05.2016 p. № 10468/6/99-99-13-01-01-15

Об'єктом оподаткування платника податку (як резидента, так і нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового періоду (п. 163.1 ст. 163 ПКУ).

У відповідності до п. 164.1 ст. 164 ПКУ базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених розділом IV.

При цьому загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця (пп. 164.1.2 п. 164.1 ст. 164 ПКУ).

Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Водночас, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

Отже, доходи, отримані платником податку у вигляді індексації заробітної плати, премії, не підпадають під дії норми пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, тому оподаткування цих доходів проводиться у періоді (місяці), в якому таке нарахування (виплата) відбувається.

Тобто у прикладах, зазначених у листі, податок на доходи фізичних осіб з сум індексації заробітної плати за жовтень, листопад 2015 року нараховується (утримується) у сукупності з доходами, які проводяться у квітні 2016 року, а також премії за листопад та грудень 2015 року у відповідному місяці їх нарахування із застосуванням ставки податку 18 відсотків.

Оскільки нарахування доходів сум індексації відбувається у квітні 2016 року, то їх відображення проводиться в податковій звітності "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення то подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку" у другому кварталі 2016 року.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter