X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

За перерегистрацию учредительных документов при переименовании улиц и городов в процессе декоммунизации административный сбор надо уплачивать

Минюст в письме от 12.05.2016 г. № 16606/10776-0-33-16/8 приводит разъяснения относительно сроков внесения изменений в учредительные документы, связанных с принятием Закона о декоммунизации и взимания административного сбора за такую регистрацию.

После 1 января 2016 года с внесением изменений в Закон о регистрации, из него была изъята норма о бесплатной регистрации изменений в связи с исполнением требований Закона о декоммунизации, поэтому при перерегистрации учредительных документов административный сбор уплачивается в общем порядке и составляет:

  • для юридических лиц 0,3 размера минимальной заработной платы;
  • для физических лиц - предпринимателей 0,1 размера минимальной заработной платы.

Отмечается, что Законом о декоммунизации не определен срок для внесения изменений относительно местонахождения юрлица, местожительства физлица в связи со сменой наименования (переименования) скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов.

Напомним, что согласно п. 66.5 НКУ и п. 9.2 Порядка № 1588 для внесения изменений в учетные данные, налогоплательщик не должен представлять в органы ГФС заявление об изменении сведений, если такие изменения вносятся в ЕГР.

На практике, в срочном порядке требуется вносить изменения лишь в документы на регистрацию РРО.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства юстиції України від 12.05.2016 р. № 16606/10776-0-33-16/8

За результатами розгляду листа від 28 березня 2016 року № 01/820 щодо скасування адміністративного збору за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" Міністерство юстиції України повідомляє.

Законом України від 17 липня 2015 року "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" було внесено зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", якими, зокрема, викладено частину другу статті 10 в новій редакції, а саме: "Адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів: благодійних організацій; юридичних осіб, пов'язаних із прийняттям Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", а також зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів топоніміки населених пунктів".

26 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", яким зазначений закон викладено в новій редакції з назвою "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (набрав чинності 01 січня 2016 року).

Частиною першою статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (далі – Закон про реєстрацію) визначено, що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Фінансове забезпечення державної реєстрації здійснюється відповідно до розділу VI Закону про реєстрацію.

Статтею 36 Закону про реєстрацію встановлена плата у сфері державної реєстрації та її розмір.

Так, за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати та 0,1 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця.

Згідно з частиною п'ятою статті 36 Закону про реєстрацію адміністративний збір справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання не справляється (частина перша статті 36 Закону про реєстрацію).

Також відповідно до частини шостої статті 36 Закону про реєстрацію від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію звільняються державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи.

Водночас Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" не визначено певного терміну для внесення змін щодо місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв'язку зі зміною назви (перейменування) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів топоніміки населених пунктів.

Враховуючи зазначене вище, суб'єкти господарювання можуть вносити зміни щодо назви вулиці у загальному порядку при внесенні змін до своїх установчих документів, пов'язаних зі зміною складу своїх учасників (засновників, власників), структури управління тощо.

Разом з тим повідомляємо, що у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (щодо звільнення від сплати адміністративного збору)" (реєстр. № 4217 від 14 березня 2016 року), яким передбачається частину першу статті 36 Закону про реєстрацію доповнити новим абзацом, згідно з яким адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв'язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об'єктів топоніміки населених пунктів.

Перший заступник Міністра Н. Севостьянова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter