X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об уплате НДС плательщиками единого налога

В письме от 05.05.2016 г. № 10097/6/99-99-15-03-02-15 ГФС напоминает, что лицо, получающее услуги от нерезидента, местом поставки которых является таможенная территория Украины, является налоговым агентом такого нерезидента в части начисления и уплаты НДС в бюджет по такой операции.

Поэтому, если плательщик единого налога 3 группы по ставке 5 %, то есть неплательщик НДС, приобретает у нерезидента услуги по предоставлению доступа к глобальным информационным сетям, то у такого единоналожника возникает обязанность начисления и уплаты НДС в бюджет, а также представления налоговой отчетности по НДС. В данном случае представляется расчет налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков, на таможенной территории Украины. Его форма утверждена приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.05.2016 р. № 10097/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання нерезидентом резиденту послуг із надання доступу до глобальних інформаційних мереж та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

На сьогодні порядок застосування спрощеної системи оподаткування, а також справляння єдиного податку визначено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до підпункту 3 пункту 297.1 статті 297 розділу XIV ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування і сплати ПДВ та подання податкової звітності з ПДВ, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ (3 відсотки), а також, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи.

Водночас відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Правила оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, визначено статтею 208 розділу V ПКУ.

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 розділу V ПКУ (пункт 208.2 статті 208 розділу V ПКУ).

При цьому отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил розділу V ПКУ, зокрема, щодо сплати податку (пункт 208.5 статті 208 розділу V ПКУ).

Таким чином, особа, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такою операцією.

Відповідно до підпункту "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Підпунктом "д" пункту 186.3 статті 186 ПКУ визначено, що місцем постачання телекомунікаційних послуг, а саме: послуг, пов'язаних з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або, у разі відсутності такого місця, місце постійного чи переважного його проживання.

Враховуючи викладене, якщо резидентом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків, здійснюються операції з придбання у нерезидента послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, зокрема послуг із надання доступу до глобальних інформаційних мереж, то у такої особи як в отримувача вказаних послуг, виникає обов'язок щодо нарахування і сплати ПДВ до бюджету та подання податкової звітності з ПДВ, а саме розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter