X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О корректировке единого взноса за периоды, в которых применялся понижающий коэффициент

В письме от 12.05.2016 г. № 2809/10/20-40-13-02-1240 ГФС напоминает, что в соответствии с п.п. 3 п. 3 разд. IV Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 г. № 449, в случае если начисление заработной платы осуществляется за предыдущий период, в частности, в связи с уточнением количества отработанного времени и выявлением ошибок, то начисленные суммы включаются в заработную плату того месяца, в котором были осуществлены начисления.

Указанное правило касается также исправления ошибок, связанных с расчетом понижающего коэффициента, который применялся к ставке единого взноса до 1 января 2016 года в соответствии с п. 95 разд. VIII Закона о едином взносе.

В комментируемом письме сообщается, что с целью устранения ошибок в расчете размера понижающего коэффициента, допущенных в периодах, предшествовавших отчетному, работодатель может осуществить перерасчет единого взноса за предыдущий отчетный период, отразив его результаты в строках 6.1.9 - 6.1.13 и/или 7.1.9 - 7.1.13 таблицы 1 приложения 4 к Порядку формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденному приказом Минфина от 14.04.2015 г. № 435 (заметим, что речь идет о старой редакции указанного порядка - до изменений, внесенных в него приказом Минфина от 11.04.2016 г. № 441, и старой форме приложения 4, которая в последний раз представлялась за май 2016 года).

В связи с этим ГФС разъясняет, что если при увольнении работника осуществляется перерасчет дней отпуска, предоставленного в счет неотработанной части рабочего года, также проводится перерасчет понижающего коэффициента за соответствующие периоды 2015 года (при условии его применения в периоде, который корректируется).

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Харківській області від 12.05.2016 р. № 2809/10/20-40-13-02-12

Відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями, податкові органи надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства та виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464).

До 01.01.2016 року, відповідно до п. 9 прим. 5 розд. VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 2464 страхувальники при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами могли застосувати понижуючий коефіцієнт до ставки ЄВ за умови дотримання певних умов, і у разі застосування коефіцієнта платник єдиного внеску зазначав про це у звіті.

З метою дотримання умов, що надавали право роботодавцям на застосування понижуючого коефіцієнта до ставки ЄВ, та при його розрахунку, страхувальники використовували інформацію, зазначену ними у звітності, керуючись вимогами Закону № 2464 та Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄВ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (далі – Інструкція № 449).

Обчислення єдиного внеску здійснювалось щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується ЄВ (частина друга ст. 9 Закону № 2464).

При цьому, якщо нарахування заробітної плати здійснювалось за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включались до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування (пп. 3 п. 3 розд. IV Інструкції № 449).

Формою таблиці 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435), яка формується із даних таблиці 6 цього додатка, передбачено рядок 6 "Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)" та рядок 7 "Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)".

Таким чином, з метою уточнення кількості відпрацьованого часу та усунення самостійно виявлених помилок в розрахунку розміру понижуючого коефіцієнта, допущених у періодах, що передують звітному, роботодавець може здійснити перерахунок ЄВ за попередній звітний період (за умови, що понижуючий коефіцієнт в попередньому періоді, який коригується, було застосовано), результати якого відобразити в рядках 6.1.9 – 6.1.13 та/або 7.1.9 – 7.1.13 таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ.

Отже, у даному випадку, якщо при звільненні працівника проводиться перерахунок днів відпустки, наданої у рахунок невідпрацьованої частини робочого року, проводиться перерахунок понижуючого коефіцієнта за відповідні періоди 2015 року (за умови, що понижуючий коефіцієнт в періоді, який коригується, було застосовано).

Також повідомляємо, що відповіді на будь-які питання відносно податкового законодавства, Ви можете отримати звернувшись до Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (у режимі on-line за тел.: 0-800-501-007 з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі) зі стаціонарних телефонів безкоштовно та Е-пошта: idd@sts.gov.ua (цілодобово).

Заступник начальника Н. Свєтош

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter